Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-96/18

"Przebudowa pomieszczeń wraz z instalacjami wewnętrznymi, wentylacją mechaniczną, klimatyzacją, c.o., wod-kan., elektryczną, teletechniczną na 1 piętrze paw. S-1 AGH w Krakowie - KC-zp.272-96/18"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie doc 37,8 2018.03.05 221

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach doc 95,7 2018.03.16 150

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 219,5 2018.03.05 266

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 52,0 2018.03.05 150
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 41,5 2018.03.05 167
Wykaz osób doc 43,0 2018.03.05 150
Wzor umowy doc 245,5 2018.03.05 168
Wzór formularza oferty doc 60,5 2018.03.05 169
wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 32,5 2018.03.05 162
wzór wykazu robót budowlanych doc 49,5 2018.03.05 176
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 40,5 2018.03.05 153

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania, zmiana SIWZ (2) doc 213,7 2018.03.23 142
Odpowiedź na zapytania, zmiany SIWZ (1) doc 218,0 2018.03.22 138

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokument dotyczący przynależności do grupy kapitałowej docx 23,5 2018.04.04 81
Informacja z otwarcia ofert pdf 580,1 2018.04.04 101
NOWY OBOWEIĄZUJĄCY WZÓR UMOWY doc 245,5 2018.03.22 108
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 212,3 2018.03.16 150
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert 2 doc 215,5 2018.03.23 152
Zmiana ogłoszenia doc 109,5 2018.03.23 132

Pobierz wszystkie dokumenty