Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-96/18

"Przebudowa pomieszczeń wraz z instalacjami wewnętrznymi, wentylacją mechaniczną, klimatyzacją, c.o., wod-kan., elektryczną, teletechniczną na 1 piętrze paw. S-1 AGH w Krakowie - KC-zp.272-96/18"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie doc 37,8 2018.03.05 191

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach doc 95,7 2018.03.16 121

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 219,5 2018.03.05 239

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 52,0 2018.03.05 128
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 41,5 2018.03.05 137
Wykaz osób doc 43,0 2018.03.05 129
Wzor umowy doc 245,5 2018.03.05 142
Wzór formularza oferty doc 60,5 2018.03.05 143
wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 32,5 2018.03.05 138
wzór wykazu robót budowlanych doc 49,5 2018.03.05 147
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 40,5 2018.03.05 127

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania, zmiana SIWZ (2) doc 213,7 2018.03.23 119
Odpowiedź na zapytania, zmiany SIWZ (1) doc 218,0 2018.03.22 118

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokument dotyczący przynależności do grupy kapitałowej docx 23,5 2018.04.04 52
Informacja z otwarcia ofert pdf 580,1 2018.04.04 83
NOWY OBOWEIĄZUJĄCY WZÓR UMOWY doc 245,5 2018.03.22 87
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 212,3 2018.03.16 120
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert 2 doc 215,5 2018.03.23 121
Zmiana ogłoszenia doc 109,5 2018.03.23 108

Pobierz wszystkie dokumenty