Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-96/18

"Przebudowa pomieszczeń wraz z instalacjami wewnętrznymi, wentylacją mechaniczną, klimatyzacją, c.o., wod-kan., elektryczną, teletechniczną na 1 piętrze paw. S-1 AGH w Krakowie - KC-zp.272-96/18"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie doc 37,8 2018.03.05 238

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach doc 95,7 2018.03.16 162

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 219,5 2018.03.05 277

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 52,0 2018.03.05 164
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 41,5 2018.03.05 178
Wykaz osób doc 43,0 2018.03.05 162
Wzor umowy doc 245,5 2018.03.05 180
Wzór formularza oferty doc 60,5 2018.03.05 181
wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 32,5 2018.03.05 172
wzór wykazu robót budowlanych doc 49,5 2018.03.05 188
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 40,5 2018.03.05 164

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania, zmiana SIWZ (2) doc 213,7 2018.03.23 159
Odpowiedź na zapytania, zmiany SIWZ (1) doc 218,0 2018.03.22 152

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokument dotyczący przynależności do grupy kapitałowej docx 23,5 2018.04.04 94
Informacja z otwarcia ofert pdf 580,1 2018.04.04 118
NOWY OBOWEIĄZUJĄCY WZÓR UMOWY doc 245,5 2018.03.22 121
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 212,3 2018.03.16 164
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert 2 doc 215,5 2018.03.23 165
Zmiana ogłoszenia doc 109,5 2018.03.23 147

Pobierz wszystkie dokumenty