Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-96/18

"Przebudowa pomieszczeń wraz z instalacjami wewnętrznymi, wentylacją mechaniczną, klimatyzacją, c.o., wod-kan., elektryczną, teletechniczną na 1 piętrze paw. S-1 AGH w Krakowie - KC-zp.272-96/18"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie doc 37,8 2018-03-05 78

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach doc 95,7 2018-03-16 5

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 219,5 2018-03-05 126

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 52,0 2018-03-05 48
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 41,5 2018-03-05 48
Wykaz osób doc 43,0 2018-03-05 49
Wzor umowy doc 237,5 2018-03-05 51
Wzór formularza oferty doc 60,5 2018-03-05 48
wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 32,5 2018-03-05 48
wzór wykazu robót budowlanych doc 49,5 2018-03-05 50
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 40,5 2018-03-05 47

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 212,3 2018-03-16 5

Pobierz wszystkie dokumenty