Szczegóły ogłoszenia

ZP.WN.271.2.2018

"zadanie nr 2 Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w mieście i sołectwach gminy Niepołomice wraz z modernizacją obiektów powiązanych z oczyszczalniami ścieków Cz.1 Modernizacja sieci i obiektów, związana z rozbudową oczyszczalni ścieków w Niepołomicach przy ulicy Grabskiej, Cz.8 Przebudowa przepompowni ścieków WB - 3 wraz z rurociągiem tłocznym w miejscowości Wola Batorska, Cz.11 Budowa odcinka sieci wodociągowej umożliwiającego krążenie wody; ulice Wimmera, Kolejowa Cz.12 Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Podłęże - awaryjne zasilanie Strefy Przemysłowej, realizowanej w ramach projektu ROZBUDOWA GOSPODARKI WODNO - ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY NIEPOŁOMICE "

WODOCIĄGI NIEPOŁOMICE sp z o.o.

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 3766,1 2018.03.02 180

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura pełna doc 338,0 2018.03.02 128

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Aktualizacja Programu Funkcjonalno-Użytkowego rar 40410,6 2018.03.02 154
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 122,0 2018.03.02 135
Formularz oferty doc 137,5 2018.03.02 137
Harmongram rzeczowo-finansowy pdf 294,9 2018.03.02 144
Informacja o ogłoszeniu i publikacji doc 25,0 2018.03.02 131
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 311,5 2018.03.02 133
Porgram Funkcjonalno-Użytkowy- OPIS rar 524,3 2018.03.02 153
Program Funkcjonalno-Użytkowy Rysunki rar 149627,8 2018.03.02 130
Projekt umowy zadanie 2 cz. 1, 8, 11, 12, pdf 504,6 2018.03.02 131
Wykaz osób doc 114,5 2018.03.02 125
wykaz robót doc 113,0 2018.03.02 128
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 109,0 2018.03.02 123

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 35,0 2018.04.12 64

Pobierz wszystkie dokumenty