Szczegóły ogłoszenia

ZP.WN.271.2.2018

"zadanie nr 2 "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w mieście i sołectwach gminy Niepołomice wraz z modernizacją obiektów powiązanych z oczyszczalniami ścieków" Cz.1 "Modernizacja sieci i obiektów, związana z rozbudową oczyszczalni ścieków w Niepołomicach przy ulicy Grabskiej", Cz.8 "Przebudowa przepompowni ścieków WB - 3 wraz z rurociągiem tłocznym w miejscowości Wola Batorska", Cz.11 "Budowa odcinka sieci wodociągowej umożliwiającego krążenie wody; ulice Wimmera, Kolejowa" Cz.12 "Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Podłęże - awaryjne zasilanie Strefy Przemysłowej", realizowanej w ramach projektu "ROZBUDOWA GOSPODARKI WODNO - ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY NIEPOŁOMICE" "

WODOCIĄGI NIEPOŁOMICE sp z o.o.

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 3766,1 2018-03-02 75

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura pełna doc 338,0 2018-03-02 59

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Aktualizacja Programu Funkcjonalno-Użytkowego rar 40410,6 2018-03-02 63
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 122,0 2018-03-02 54
Formularz oferty doc 137,5 2018-03-02 57
Harmongram rzeczowo-finansowy pdf 294,9 2018-03-02 58
Informacja o ogłoszeniu i publikacji doc 25,0 2018-03-02 52
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 311,5 2018-03-02 54
Porgram Funkcjonalno-Użytkowy- OPIS rar 524,3 2018-03-02 60
Program Funkcjonalno-Użytkowy Rysunki rar 149627,8 2018-03-02 54
Projekt umowy zadanie 2 cz. 1, 8, 11, 12, pdf 504,6 2018-03-02 51
Wykaz osób doc 114,5 2018-03-02 48
wykaz robót doc 113,0 2018-03-02 49
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 109,0 2018-03-02 48

Pobierz wszystkie dokumenty