Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-74/18

"dostawa 1 szt. spektrometru dla WIMiC- KC-zp.272-74/18"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 28,4 2018-03-02 44

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) docx 65,1 2018-03-02 52

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej docx 29,8 2018-03-02 35
JEDZ docx 78,2 2018-03-02 35
Wzór formularza oferty - dostawy doc 30,8 2018-03-02 41
Wzór umowy - 74 docx 32,8 2018-03-02 35

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request 74 xml 231,8 2018-03-02 37
INFORMACJA O ZMIANIE OGŁOSZENIA docx 13,6 2018-03-05 31
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 213,4 2018-03-07 23
sprostowanie ogłoszenia 74 docx 16,1 2018-03-07 22

Pobierz wszystkie dokumenty