Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-74/18

"dostawa 1 szt. spektrometru dla WIMiC- KC-zp.272-74/18"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 28,4 2018.03.02 121

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) docx 65,1 2018.03.02 109

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej docx 29,8 2018.03.02 112
JEDZ docx 78,2 2018.03.02 114
Wzór formularza oferty - dostawy doc 30,8 2018.03.02 123
Wzór umowy - 74 docx 32,8 2018.03.02 216

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 1 doc 217,1 2018.03.26 68

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request 74 xml 231,8 2018.03.02 115
INFORMACJA O ZMIANIE OGŁOSZENIA docx 13,6 2018.03.05 127
Informacja z otwarcia ofert pdf 312,6 2018.04.13 50
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 213,4 2018.03.07 105
sprostowanie ogłoszenia 74 docx 16,1 2018.03.07 98

Pobierz wszystkie dokumenty