Szczegóły ogłoszenia

SA.270.24.2018

"Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Bogdaniec w leśnictwie Motylewo w latach 2018 - 2020"

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe NADLEŚNICTWO BOGDANIEC

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu 94246-2018 pdf 3476,8 2018.03.02 179

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - usługi leśne 2018-2020 pdf 13721,8 2018.03.02 88

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zalacznik_nr 8_Wzor_umowy pdf 679,9 2018.03.02 127
Załącznik nr 1 Oferta doc 161,5 2018.03.02 127
Załącznik nr 2 - kosztorys ofertowy xlsx 12,1 2018.03.02 153
Załącznik nr 3 - Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia pdf 196,3 2018.03.02 136
Załącznik nr 3.1_- zestawienie pozycji prac wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia rok 2018 pdf 151,4 2018.03.02 137
Załącznik nr 3.2_-_zestawienie szczegółowe miąższości drewna na pozycjach - rok 2018 pdf 74,8 2018.03.02 142
Załącznik nr 3.3_-_strefy_trudności_i_odległości_zrywki rok 2018 pdf 59,5 2018.03.02 133
Załącznik nr 3.4. Zestawienie pozycji niedostępnych dla pozyskania maszynowego-rok 2018 pdf 107,6 2018.03.02 126
Załącznik nr 4 Wzór formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) doc 291,0 2018.03.02 141
Załącznik nr 5 Niewiążący wzór zobowiązania do odddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia doc 151,5 2018.03.02 133
Załącznik nr 6 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności grupy kapitałowej doc 152,5 2018.03.02 137
Załącznik nr 7 Oświadczenie w sprawie braku podstaw do wykluczenia określonych w art.24 ust.1 pkt15. 22 PZP oraz w art 24 ust. 1 pkt 15 i 22 PZP oraz w art. 24. ust. 5. pkt.5-7 PZP. doc 148,5 2018.03.02 127
Załącznik nr 9 - katalog norm czasu dla prac leśnych pdf 7502,5 2018.03.02 135
Załącznik nr10 - Specyfikacja techniczna wybranych prac z zakresu gosp.leś pdf 1006,1 2018.03.02 157

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 308,8 2018.04.10 82

Pobierz wszystkie dokumenty