Szczegóły ogłoszenia

ZP-271-20/18

"Całodzienne wyżywienie pacjentów w formie cateringu oraz posiłki regeneracyjne dla pracowników"

Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie nr 525741-N-2018 doc 50,8 2018-03-02 89

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500051450-N-2018 docx 13,7 2018-03-09 71

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ po zmianie pdf 776,1 2018-03-02 144

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1,1a Oferta xls 55,5 2018-03-02 139
2 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 23,9 2018-03-02 139
3 Wzór umowy pdf 390,1 2018-03-02 139
4 Opis przedmiotu zamówienia docm 65,2 2018-03-02 141
5 Wykaz usług doc 35,5 2018-03-02 140
6 Oświadczenie na potwierdzenie spełniania wymagań docx 20,2 2018-03-02 139
7 Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej docx 33,5 2018-03-02 140

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 60,8 2018-03-09 75

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Protokol z otwarcia ofert doc 18,3 2018-03-13 30

Pobierz wszystkie dokumenty