Szczegóły ogłoszenia

BFI.II.272.2.1.2018

"Wykonanie usługi załadunku, transportu i rozładunku urządzeń oraz materiałów będących na wyposażeniu tartaku"

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu doc 94,5 2018.03.01 111

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 196,5 2018.03.01 82

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zał. 1 - Formularz oferty doc 69,5 2018.03.01 91
Zał. 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu doc 43,5 2018.03.01 154
Zał. 3 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania doc 52,5 2018.03.01 91
Zał. 4 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego doc 36,5 2018.03.01 90
Zał. 5 - Istotne postanowienia umowy doc 145,5 2018.03.01 90

Pobierz wszystkie dokumenty