Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.5.2018

"Budowa tras pieszo-rowerowych wraz z podstawową infrastrukturą towarzysząca trasom w Dolinie Raby na terenie gminy Gdów, Kłaj i Drwinia - etap I"

GMINA DRWINIA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu doc 262,3 2018-03-01 48

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona (pakiety) doc 161,9 2018-03-01 40

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumentacja projektowa zip 94856,1 2018-03-01 79
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 121,9 2018-03-01 27
Formularz oferty doc 106,5 2018-03-01 34
Oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy doc 83,5 2018-03-01 30
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 155,0 2018-03-01 28
Projekt umowy zadanie czesciowe nr 1 doc 306,0 2018-03-01 31
Projekt umowy zadanie czesciowe nr 2 doc 300,0 2018-03-01 30
STWIORB zip 1748,2 2018-03-01 35
STWIORB cd zip 1373,9 2018-03-01 32
Wykaz robót budowlanych doc 91,0 2018-03-01 28
Wykaz osób doc 92,5 2018-03-01 28
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 120,4 2018-03-01 27

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 68,6 2018-03-16 37

Pobierz wszystkie dokumenty