Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.5.2018

"Budowa tras pieszo-rowerowych wraz z podstawową infrastrukturą towarzysząca trasom w Dolinie Raby na terenie gminy Gdów, Kłaj i Drwinia - etap I"

GMINA DRWINIA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu doc 262,3 2018.03.01 92

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona (pakiety) doc 161,9 2018.03.01 87

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumentacja projektowa zip 94856,1 2018.03.01 158
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 121,9 2018.03.01 74
Formularz oferty doc 106,5 2018.03.01 82
Oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy doc 83,5 2018.03.01 70
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 155,0 2018.03.01 76
Projekt umowy zadanie czesciowe nr 1 doc 306,0 2018.03.01 83
Projekt umowy zadanie czesciowe nr 2 doc 300,0 2018.03.01 86
STWIORB zip 1748,2 2018.03.01 90
STWIORB cd zip 1373,9 2018.03.01 84
Wykaz robót budowlanych doc 91,0 2018.03.01 73
Wykaz osób doc 92,5 2018.03.01 76
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 120,4 2018.03.01 72

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 68,6 2018.03.16 145

Pobierz wszystkie dokumenty