Szczegóły ogłoszenia

ADZP-381-23/18

"Usługi serwisowe (przeglądy i naprawy) sprzętu i aparatury medycznej znajdującej się na wyposażeniu SZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu"

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 1280,5 2018-03-01 51

Wyniki częściowe

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o unieważnieniu pakiety nr 8,9,10,11,12,13,14,15,18 pdf 66,2 2018-03-19 5

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie pdf 120,9 2018-03-07 25

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) pdf 1564,5 2018-03-01 57

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 26,0 2018-03-01 40
formularz cenowy xls 97,0 2018-03-01 95
Formularz oferty docx 33,8 2018-03-01 50
Opis przedmiotu zamówienia (pakiet 1) doc 64,0 2018-03-01 54
Opis przedmiotu zamówienia (pakiety od 2 do 19) doc 68,0 2018-03-01 60
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału docx 28,2 2018-03-01 36
Wykaz osób doc 36,5 2018-03-01 40
Wykaz usług doc 31,0 2018-03-01 37
wzór umowy (pakiet 1) pdf 460,2 2018-03-01 40
wzór umowy (pakiet 19) pdf 568,2 2018-03-01 33
wzór umowy (pakiety 2-18) pdf 572,5 2018-03-01 43

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania, Powiadomienie o zmianach, Zawiadomienie o przedłużen pdf 502,6 2018-03-12 15

Inne dokumenty

Pobierz wszystkie dokumenty