Szczegóły ogłoszenia

ADZP-381-23/18

"Usługi serwisowe (przeglądy i naprawy) sprzętu i aparatury medycznej znajdującej się na wyposażeniu SZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu"

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 1280,5 2018.03.01 86

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie pdf 120,9 2018.03.07 59

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) pdf 1564,5 2018.03.01 87

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 26,0 2018.03.01 75
formularz cenowy xls 97,0 2018.03.01 137
Formularz oferty docx 33,8 2018.03.01 86
Opis przedmiotu zamówienia (pakiet 1) doc 64,0 2018.03.01 97
Opis przedmiotu zamówienia (pakiety od 2 do 19) doc 68,0 2018.03.01 96
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału docx 28,2 2018.03.01 74
Wykaz osób doc 36,5 2018.03.01 78
Wykaz usług doc 31,0 2018.03.01 73
wzór umowy (pakiet 1) pdf 460,2 2018.03.01 79
wzór umowy (pakiet 19) pdf 568,2 2018.03.01 83
wzór umowy (pakiety 2-18) pdf 572,5 2018.03.01 82

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania, Powiadomienie o zmianach, Zawiadomienie o przedłużen pdf 502,6 2018.03.12 62

Inne dokumenty

Pobierz wszystkie dokumenty