Szczegóły ogłoszenia

ZOZ.DZP.271.5.II.2018

"ROBOTY BUDOWLANE - REMONTY: WYMIANA OKIEN I DRZWI W BUDYNKU PROSEKTORIUM, REMONT POMIESZCZENIA ARCHIWUM W PAWILONIE NR II, WYMIANA LAMP ZEWNĘTRZNYCH NA TERENIE SZPITALA, MALOWANIE DRZWI I POMIESZCZEŃ NA ODDZIAŁACH SZPITALNYCH"

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 142,0 2018.03.01 104

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) doc 30,5 2018.03.13 57

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
13.03.2018 - Zał. do odp. F. ofertowy doc 68,0 2018.03.13 64
13.03.2018 - Zał. do odp. - SIWZ doc 236,0 2018.03.13 60
13.03.2018 - Zał. do odp.- Istotne post umowy doc 167,0 2018.03.13 59
13.03.2018 Odpowiedzi ZOZ.DZP.271.5.II.2018 doc 27,0 2018.03.13 61
21.03.2018- Zestawienie z otwarcia ofert xls 26,5 2018.03.21 54
23.03.2018 - Unieważnienie dla zadania nr 1, nr 2, nr 4 doc 31,0 2018.03.23 48
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 26,0 2018.03.13 65
SIWZ ZOZ.DZP.271.5.II.2018 doc 236,0 2018.03.01 92
Zał. nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy doc 68,0 2018.03.01 77
Załącznik nr 10 do SIWZ - Przedmiar robót-Remont pomieszczenia archiwum - Pa pdf 198,2 2018.03.01 85
Załącznik nr 11 do SIWZ - Przedmiar robót - Wymiana lamp zewnętrznych na ter pdf 203,1 2018.03.01 92
Załącznik nr 12 do SIWZ -Przedmiar robót - Malowanie drzwi i pomieszczeń na pdf 129,6 2018.03.01 86
Załącznik nr 13 do SIWZ - Wykaz okien - Wymiana okien i drzwi doc 33,0 2018.03.01 88
Załącznik nr 2 do SIWZ Istotne postanowienia umowy doc 167,0 2018.03.01 77
Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie doc 58,5 2018.03.01 74
Załącznik nr 4 do SIWZ Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej-1 doc 34,5 2018.03.01 74
Załącznik nr 5 do SIWZ- Procedura pdf 16566,9 2018.03.01 76
Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz osób doc 35,0 2018.03.01 72
Załącznik nr 7 Wykaz robót budowlanych doc 31,0 2018.03.01 77
Załącznik nr 8 do SIWZ - STWiORB doc 450,0 2018.03.01 81
Załącznik nr 9 do SIWZ -Przedmiar robót - Wymiana okien i drzwi pdf 71,3 2018.03.01 93

Pobierz wszystkie dokumenty