Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-55/18

"świadczenie usług pralniczych dla Miasteczka Studenckiego AGH w Krakowie - KC-zp.272-55/18"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 62,2 2018.03.01 84

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 177,0 2018.03.01 72

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
kalkulacja cenowa doc 58,5 2018.03.01 85
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 51,5 2018.03.01 79
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu doc 39,5 2018.03.01 80
Wykaz zrealizowanych usług doc 37,0 2018.03.01 85
Wzór formularza oferty - usługi doc 42,0 2018.03.01 87
Wzór umowy - usługi doc 125,0 2018.03.01 93

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,9 2018.03.09 73
Oswiadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej- doc 46,5 2018.03.09 66
Wykaz domów studenckich MS AGH doc 43,5 2018.03.01 113

Pobierz wszystkie dokumenty