Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-55/18

"świadczenie usług pralniczych dla Miasteczka Studenckiego AGH w Krakowie - KC-zp.272-55/18"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 62,2 2018.03.01 88

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 177,0 2018.03.01 76

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
kalkulacja cenowa doc 58,5 2018.03.01 90
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 51,5 2018.03.01 86
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu doc 39,5 2018.03.01 86
Wykaz zrealizowanych usług doc 37,0 2018.03.01 94
Wzór formularza oferty - usługi doc 42,0 2018.03.01 95
Wzór umowy - usługi doc 125,0 2018.03.01 101

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,9 2018.03.09 79
Oswiadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej- doc 46,5 2018.03.09 75
Wykaz domów studenckich MS AGH doc 43,5 2018.03.01 140

Pobierz wszystkie dokumenty