Szczegóły ogłoszenia

SA.270.2.3.2018

"Wykonywanie usług monitoringu i ochrony obiektów Nadleśnictwa Rzepin w 2018 roku"

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rzepin

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU pdf 6642,9 2018.02.28 82

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ pdf 10996,2 2018.02.28 75
Załącznik nr 1 - Oferta pdf 686,7 2018.02.28 77
Załącznik nr 1 - Oferta - edytowalny doc 162,5 2018.02.28 75
Załącznik nr 2 - Kosztorys ofertowy pdf 330,2 2018.02.28 77
Załącznik nr 2 - Kosztorys ofertowy - edytowalny doc 158,5 2018.02.28 78
Załącznik nr 3.1 - Opis przedmiotu zamówienia - Budynek administracyjny pdf 828,2 2018.02.28 69
Załącznik nr 3.2 - Opis przedmiotu zamówienia - Budynek socjalno-techniczny pdf 1426,5 2018.02.28 76
Załącznik nr 3.3 - Opis przedmiotu zamówienia - Budynek socjalno-techniczny pdf 815,3 2018.02.28 72
Załącznik nr 4 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu pdf 396,3 2018.02.28 69
Załącznik nr 4 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - docx 20,5 2018.02.28 62
Załącznik nr 4.1 - oswiadczenie o braku podstaw wykluczenia pdf 656,1 2018.02.28 72
Załącznik nr 4.1 - oswiadczenie o braku podstaw wykluczenia - edytowalny docx 22,4 2018.02.28 67
Załącznik nr 4.2 - Wykaz osób pdf 189,6 2018.02.28 72
Załącznik nr 4.2 - Wykaz osób - edytowalny docx 16,2 2018.02.28 69
Załącznik nr 4.3 - Wykaz sprzętu pdf 190,4 2018.02.28 62
Załącznik nr 4.3 - Wykaz sprzętu - edytowalny docx 13,8 2018.02.28 65
Załącznik nr 4.4 - Wykaz usług pdf 191,1 2018.02.28 66
Załącznik nr 4.4 - Wykaz usług - edytowalny docx 13,9 2018.02.28 68
Załącznik nr 5 - Zobowiazanie podmiotu trzeciego pdf 357,3 2018.02.28 66
Załącznik nr 5 - Zobowiazanie podmiotu trzeciego - edytowalny doc 146,5 2018.02.28 65
Załącznik nr 6 - Grupa kapitałowa pdf 330,4 2018.02.28 59
Załącznik nr 6 - Grupa kapitałowa - edytowalny doc 152,5 2018.02.28 64
Załącznik nr 7 - Oświadczenie pdf 443,5 2018.02.28 72
Załącznik nr 7 - Oświadczenie - edytowalny doc 149,0 2018.02.28 72
Załącznik nr 8 - Wzór umowy pdf 4660,2 2018.02.28 71

Pobierz wszystkie dokumenty