Szczegóły ogłoszenia

CRZP/19/2018/AEZ

"Infrastruktura dydaktyczna wspierająca kształcenie praktyczne na Wydziałach Mechanicznym, Elektrycznym i Nawigacyjnym Akademii Morskiej w Gdyni – zakup wyposażenia laboratoriów dydaktycznych - Rozwój laboratorium Automatyzacji Okrętowych Systemów Energetycznych - powtórne"

Akademia Morska w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
524983-N-2018 Ogłoszenie o zamówieniu pdf 90,0 2018-02-28 11

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 470,0 2018-02-28 10

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór oferty doc 320,5 2018-02-28 13
2_Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 265,0 2018-02-28 9
3_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 268,5 2018-02-28 9
4_Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej doc 268,5 2018-02-28 9
5_Specyfikacja techniczna doc 303,5 2018-02-28 30
6_Wzór umowy docx 293,5 2018-02-28 11

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ_1 pdf 373,2 2018-03-05 5

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ_1 pdf 366,2 2018-03-05 6

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
informacja z otwarcia pdf 761,4 2018-03-08 7

Pobierz wszystkie dokumenty