Szczegóły ogłoszenia

CRZP/19/2018/AEZ

"Infrastruktura dydaktyczna wspierająca kształcenie praktyczne na Wydziałach Mechanicznym, Elektrycznym i Nawigacyjnym Akademii Morskiej w Gdyni – zakup wyposażenia laboratoriów dydaktycznych - Rozwój laboratorium Automatyzacji Okrętowych Systemów Energetycznych - powtórne"

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
524983-N-2018 Ogłoszenie o zamówieniu pdf 90,0 2018.02.28 58

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 470,0 2018.02.28 48

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór oferty doc 320,5 2018.02.28 66
2_Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 265,0 2018.02.28 53
3_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 268,5 2018.02.28 55
4_Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej doc 268,5 2018.02.28 58
5_Specyfikacja techniczna doc 303,5 2018.02.28 84
6_Wzór umowy docx 293,5 2018.02.28 54

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ_1 pdf 373,2 2018.03.05 61

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ_1 pdf 366,2 2018.03.05 49

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
informacja z otwarcia pdf 761,4 2018.03.08 53

Pobierz wszystkie dokumenty