Szczegóły ogłoszenia

ZP/1/2018

"Zakup i dostawa wyposażenia mobilnego dla potrzeb Bloków Operacyjnych realizowanego w ramach projektu pn.:Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w SMS im.G. Narutowicza w Krakowie"

Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 4894,8 2018.02.28 224

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianie ogłoszenia o zamówieniu pdf 72,4 2018.03.22 148

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ ZP-1-2018 (pakiety) docx 885,2 2018.02.28 313

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,9 2018.04.09 93
zał nr 4c- wzór umowy powierzenia PF doc 192,0 2018.02.28 207
Zał. nr 1.1-1.14; 1.29; 1.30; 1.33) 7z 682,5 2018.02.28 488
zał.nr 2 - formularz ofertowy doc 917,0 2018.02.28 232
zał.nr 3 - Jednolity europejski dokument zamówienia doc 1059,0 2018.02.28 194
zał.nr 4 Pak 1-14,29 - wzór umowy-aparatura PF doc 915,0 2018.02.28 209
zał.nr 4a Pak 15-28, 30-32- wzór umowy wyposazenie PF doc 903,5 2018.02.28 193
zał.nr 4b Pak. 33 -wzór umowy- komputery PF doc 924,5 2018.02.28 180
zał.nr 5 - informacja o obowiązku podatkowym doc 846,5 2018.02.28 190
zał.nr 6 - wadium docx 829,4 2018.02.28 160
Załącznik nr 1 pak 1-33 docx 867,0 2018.02.28 319

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 1201,0 2018.03.23 157
Powiadomienie o zmianach w SIWZ-1 doc 43,3 2018.03.27 139
Sprostowanie dot. omyłki pisarskiej w ZAŁĄCZNIKU 1.3 str. 1 doc 1968,0 2018.03.14 170
Sprostowanie omyłki pisarskiej w Załączniku nr 1 pakiet 7 doc 1200,0 2018.04.05 84
Uzupełnienie treści Załącznika Nr 1 do SIWZ - dot. pakietu 25 i 27 doc 1968,0 2018.03.14 151

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ - 2 doc 1210,0 2018.03.21 189
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ - 27 doc 1210,5 2018.03.23 163
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ - 28 doc 1201,0 2018.03.27 142
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ - 3 doc 1202,5 2018.03.21 184
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ - 4 doc 1202,0 2018.03.21 174
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ - 5 doc 1202,0 2018.03.21 182
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ - 6 doc 1206,0 2018.03.21 194
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ - 7 doc 1218,0 2018.03.21 178
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ - 8 doc 1202,0 2018.03.21 181
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ -1 doc 1977,5 2018.03.14 215
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ -10 doc 1214,5 2018.03.23 162
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ -11 doc 1268,5 2018.03.21 176
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ -12 doc 1208,0 2018.03.21 187
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ -13 doc 1199,5 2018.03.21 194
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ -14 doc 1204,0 2018.03.21 169
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ -15 doc 1291,5 2018.03.23 157
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ -15 - Załącznik nr 1 dot. pytania 11 pdf 1972,1 2018.03.23 148
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ -16 doc 1203,5 2018.03.23 161
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ -17 doc 1206,0 2018.03.22 169
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ -18 doc 1220,0 2018.03.21 175
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ -19 doc 1208,5 2018.03.21 183
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ -20 doc 1207,5 2018.03.23 166
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ -21 doc 1201,0 2018.03.21 159
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ -22 doc 1203,5 2018.03.21 181
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ -23 doc 1200,5 2018.03.22 176
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ -24 doc 1200,5 2018.03.21 179
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ -25 doc 1205,0 2018.03.23 159
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ -26 doc 1200,5 2018.03.21 177
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ -9 doc 1423,5 2018.03.23 171

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 2028,5 2018.04.09 213
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 1198,0 2018.03.22 211

Pobierz wszystkie dokumenty