Szczegóły ogłoszenia

SZW/SZP/22/2018

"Dostawa wyposażenia Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego z Oddziałem Leczenia Uzależnień przy Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu wraz z wyposażeniem (7 zadań częściowych)"

SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie pdf 234,6 2018.02.27 231

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 68,3 2018.02.27 238

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,4 2018.02.27 165
Formularz cenowy - załącznik nr 2 do SIWZ xlsx 191,0 2018.02.27 344
Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ doc 60,5 2018.02.27 211
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 57,6 2018.02.27 169
Wzór umowy - załącznik nr 5 do SIWZ docx 211,3 2018.02.27 160

Inne dokumenty

Pobierz wszystkie dokumenty