Szczegóły ogłoszenia

SZW/SZP/22/2018

"Dostawa wyposażenia Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego z Oddziałem Leczenia Uzależnień przy Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu wraz z wyposażeniem (7 zadań częściowych)"

SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie pdf 234,6 2018.02.27 167

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 68,3 2018.02.27 216

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,4 2018.02.27 117
Formularz cenowy - załącznik nr 2 do SIWZ xlsx 191,0 2018.02.27 281
Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ doc 60,5 2018.02.27 171
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 57,6 2018.02.27 127
Wzór umowy - załącznik nr 5 do SIWZ docx 211,3 2018.02.27 124

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz cenowy - załącznik nr 2 do SIWZ - modyfikacja 28.02.2018 xlsx 162,5 2018.02.28 231
Formularz cenowy - załącznik nr 2 do SIWZ - modyfikacja 30.03.2018 xlsx 163,4 2018.03.30 153
Informacja z otwarcia ofert pdf 1175,9 2018.04.17 105
Modyfikacja odpowiedzi 04.04.18 docx 54,1 2018.04.05 127
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ - 30.03.2018 docx 57,3 2018.03.30 143
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 3237,4 2018.05.16 58

Pobierz wszystkie dokumenty