Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-68/18

"Dostawa komputerów przenośnych i serwera rack KC-zp.272-68/18"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 151,2 2018.02.23 143

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 64,9 2018.03.27 92

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 58,4 2018.02.23 138

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 22,3 2018.04.04 70
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 75,6 2018.02.23 147
Wzór formularza oferty doc 28,3 2018.02.23 221
Wzór umowy - dostawy doc 34,8 2018.02.23 138

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 214,8 2018.03.22 112

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ESPD xml 231,6 2018.02.23 131
Informacja z otwarcia ofert doc 21,3 2018.04.04 99
Obowiązujący wzór umowy doc 81,5 2018.03.22 97
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 213,6 2018.03.22 179

Pobierz wszystkie dokumenty