Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-68/18

"Dostawa komputerów przenośnych i serwera rack KC-zp.272-68/18"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 151,2 2018.02.23 150

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 64,9 2018.03.27 105

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 58,4 2018.02.23 146

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 22,3 2018.04.04 81
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 75,6 2018.02.23 159
Wzór formularza oferty doc 28,3 2018.02.23 236
Wzór umowy - dostawy doc 34,8 2018.02.23 150

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 214,8 2018.03.22 123

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ESPD xml 231,6 2018.02.23 143
Informacja z otwarcia ofert doc 21,3 2018.04.04 109
Obowiązujący wzór umowy doc 81,5 2018.03.22 116
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 213,6 2018.03.22 191

Pobierz wszystkie dokumenty