Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-68/18

"Dostawa komputerów przenośnych i serwera rack KC-zp.272-68/18"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 151,2 2018-02-23 56

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 58,4 2018-02-23 56

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 75,6 2018-02-23 40
Wzór formularza oferty doc 28,3 2018-02-23 43
Wzór umowy - dostawy doc 34,8 2018-02-23 43

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ESPD xml 231,6 2018-02-23 42

Pobierz wszystkie dokumenty