Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-32/18

"dostawa mebli dla WEAIiIB KC-zp.272-32/18"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 184,0 2018.02.23 154

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 307,6 2018.02.23 161

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 21,0 2018.04.20 48
JEDZ doc 75,8 2018.02.23 134
Projekt mebli do pomieszczenia 304, 311 i 312 w paw. B-1.pdf pdf 5531,5 2018.02.23 215
Wzór formularza oferty - dostawy doc 33,5 2018.02.23 165
Wzór umowy - dostawy doc 37,9 2018.02.23 145

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ 1 doc 216,2 2018.04.11 60

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 1 doc 215,9 2018.04.11 65
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 2 doc 218,4 2018.04.11 78

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ESPD xml 240,9 2018.02.23 140
Informacja o zmianie ogłoszenia doc 214,2 2018.03.29 103
Informacja o zmianie ogłoszenia 2 doc 212,6 2018.04.11 69
Informacja z otwarcia ofert doc 24,7 2018.04.20 57
Nowy obowiązujący formularz oferty - załącznik nr 1A docx 30,2 2018.04.11 63
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 67,5 2018.04.03 99
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 pdf 67,5 2018.04.13 75
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 213,4 2018.04.03 115
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert 2 doc 213,4 2018.04.13 71

Pobierz wszystkie dokumenty