Szczegóły ogłoszenia

FER.271.3.2018

"Budowa budynku zespołu opieki nad małym dzieckiem w Szerzynach wraz z zagospodarowaniem terenu"

Urząd Gminy w Szerzynach

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP pdf 121,1 2018.02.13 80

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 169,5 2018.02.13 53

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 49,5 2018.02.13 73
formularz ofertowy doc 46,5 2018.02.13 70
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 52,5 2018.02.13 96
Wykaz robót budowlanych doc 31,5 2018.02.13 78

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 26,5 2018.02.13 73

Pobierz wszystkie dokumenty