Szczegóły ogłoszenia

MPW.ZP.3121.6.2018

"Dostawa sprzetu komputerowego realizowana w 3 częściach: Dostawa laptopów - częśc I, Dostawa akcesoriów komputerowych - część II , Dostawa sprzętu serwerowego - część III"

Muzeum Powstania Warszawskiego

Operator przetargu: Dawidowska Anna                       Data Ostatniej Modyfikacji: 06.03.2018

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu pdf 214,4 2018.02.22 79

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 444,5 2018.02.22 117

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1 wyjaśnienia do SIWZ doc 83,5 2018.02.23 145
2 wyjaśnienia do SIWZ doc 93,0 2018.02.26 64
3 wyjaśnienia do SIWZ doc 86,5 2018.02.28 57
4 wyjaśnienia do SIWZ doc 87,0 2018.02.28 53
informacja z otwarcia ofert doc 199,0 2018.03.06 70
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - po modyfikacji doc 446,5 2018.02.26 53
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - po modyfikacji 2 doc 446,5 2018.02.28 54
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - po modyfikacji 4 doc 447,0 2018.02.28 73

Pobierz wszystkie dokumenty