Szczegóły ogłoszenia

MPW.ZP.3121.6.2018

"Dostawa sprzetu komputerowego realizowana w 3 częściach: Dostawa laptopów - częśc I, Dostawa akcesoriów komputerowych - część II , Dostawa sprzętu serwerowego - część III"

Muzeum Powstania Warszawskiego

Operator przetargu: Dawidowska Anna                       Data Ostatniej Modyfikacji: 2018-03-06

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu pdf 214,4 2018-02-22 46

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 444,5 2018-02-22 89

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1 wyjaśnienia do SIWZ doc 83,5 2018-02-23 55
2 wyjaśnienia do SIWZ doc 93,0 2018-02-26 35
3 wyjaśnienia do SIWZ doc 86,5 2018-02-28 31
4 wyjaśnienia do SIWZ doc 87,0 2018-02-28 23
informacja z otwarcia ofert doc 199,0 2018-03-06 30
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - po modyfikacji doc 446,5 2018-02-26 28
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - po modyfikacji 2 doc 446,5 2018-02-28 23
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - po modyfikacji 4 doc 447,0 2018-02-28 30

Pobierz wszystkie dokumenty