Szczegóły ogłoszenia

SA.270.2.1.2018

"Przeprowadzenie szkoleń w latach 2018-2019 w Centralnym Ośrodku Szkolenia Operatorów Dronów na Potrzeby Leśnictwa przy Nadleśnictwie Rzepin."

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rzepin

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
OGŁOSZENIE pdf 6043,3 2018-02-21 36

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ pdf 9370,9 2018-02-21 34
ZAŁ. 1 - Oferta - EDYTOWALNY doc 165,0 2018-02-21 26
ZAŁ. 1 - Oferta. pdf 744,6 2018-02-21 27
ZAŁ. 10 - Wzór umowy pdf 5543,1 2018-02-21 26
ZAŁ. 11 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego - EDYTOWALNY docx 12,8 2018-02-21 30
ZAŁ. 2 - Kosztorys ofertowy pdf 424,6 2018-02-21 31
ZAŁ. 2 - Kosztorys ofertowy - EDYTOWALNY doc 154,0 2018-02-21 25
ZAŁ. 3 - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia pdf 573,3 2018-02-21 24
ZAŁ. 3 - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia - EDYTOWALNY docx 15,5 2018-02-21 25
ZAŁ. 4 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu pdf 427,7 2018-02-21 24
ZAŁ. 4 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - EDYTOWA docx 16,0 2018-02-21 25
ZAŁ. 5 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej pdf 344,1 2018-02-21 26
ZAŁ. 5 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - EDYTOWALNY doc 152,5 2018-02-21 24
ZAŁ. 6 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. pdf 2139,6 2018-02-21 31
ZAŁ. 6 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. - EDYTOWALNY docx 22,2 2018-02-21 24
ZAŁ. 7 - Wykaz osób pdf 252,1 2018-02-21 24
ZAŁ. 7 - Wykaz osób - EDYTOWALNY docx 16,2 2018-02-21 24
ZAŁ. 8 - Wykaz zrealizowanych usług pdf 247,3 2018-02-21 24
ZAŁ. 8 - Wykaz zrealizowanych usług - EDYTOWALNY docx 16,1 2018-02-21 24
ZAŁ. 9 - Wykaz sprzętu. pdf 199,6 2018-02-21 23
ZAŁ. 9 - Wykaz sprzętu. - EDYTOWALNY docx 15,0 2018-02-21 23

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ZMIANA TREŚCI SIWZ pdf 305,1 2018-02-27 25

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT pdf 525,2 2018-03-02 25

Pobierz wszystkie dokumenty