Szczegóły ogłoszenia

ZOZ.DZP.271.3.II.2018

"Dostawa leków - 3 pakiety"

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 101,0 2018.02.21 70

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
02.03.2018 r. - zestawienie na otwarciu ofert- na stronę xls 25,0 2018.03.02 60
SIWZ doc 175,5 2018.02.21 64
Zał. nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy doc 61,5 2018.02.21 61
Zał. nr 2 do SIWZ - Formularz cenowy ods 15,7 2018.02.21 80
Zał. nr 3 do SIWZ - Oświadczenie doc 51,5 2018.02.21 66
Zał. nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące przedmiotu zamówienia doc 39,0 2018.02.21 67
Zał. nr 5 do SIWZ - Ośw. o grupie kapitałowej doc 33,5 2018.02.21 65
Zał. nr 6 do SIWZ - istotne postanowienia umowy doc 72,0 2018.02.21 64

Pobierz wszystkie dokumenty