Szczegóły ogłoszenia

CRZP/17/2018/AEZ

"Świadczenie usług ubezpieczeń grupowych dla pracowników Akademii Morskiej w Gdyni - 3"

Akademia Morska w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
519681-N-2018 Ogłoszenie o zamówieniu pdf 75,1 2018.02.16 71

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 269,0 2018.02.16 58

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór oferty doc 412,0 2018.02.16 73
2_Opis przedmiotu zamówienia docx 52,6 2018.02.16 76
3_Opis sposobu oceny ofert doc 88,5 2018.02.16 69
4_Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 44,0 2018.02.16 69
5_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 49,5 2018.02.16 70
6_Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej doc 52,0 2018.02.16 69
7_Wzór umowy doc 75,0 2018.02.16 70

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 2 pdf 1540,5 2018.02.22 63
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ_1 pdf 340,4 2018.02.20 67

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 598,2 2018.02.27 59
Struktura_zatrudnienia_w_AMG xls 41,0 2018.02.20 66

Pobierz wszystkie dokumenty