Szczegóły ogłoszenia

CRZP/17/2018/AEZ

"Świadczenie usług ubezpieczeń grupowych dla pracowników Akademii Morskiej w Gdyni - 3"

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
519681-N-2018 Ogłoszenie o zamówieniu pdf 75,1 2018.02.16 89

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 269,0 2018.02.16 64

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór oferty doc 412,0 2018.02.16 85
2_Opis przedmiotu zamówienia docx 52,6 2018.02.16 95
3_Opis sposobu oceny ofert doc 88,5 2018.02.16 89
4_Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 44,0 2018.02.16 83
5_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 49,5 2018.02.16 83
6_Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej doc 52,0 2018.02.16 83
7_Wzór umowy doc 75,0 2018.02.16 83

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 2 pdf 1540,5 2018.02.22 75
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ_1 pdf 340,4 2018.02.20 79

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 598,2 2018.02.27 72
Struktura_zatrudnienia_w_AMG xls 41,0 2018.02.20 78

Pobierz wszystkie dokumenty