Szczegóły ogłoszenia

NA/O/49/2018

"Remont korytek odwadniających w garażu podziemnym Budynku V Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 73,0 2018.02.16 175

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Instrukcja zabezpieczenia prac niebezp. pożarowo pdf 311,8 2018.02.16 142
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zip 704,4 2018.02.16 131
Wzór oferty na roboty budowlane doc 47,0 2018.02.16 132
Wzór umowy doc 196,0 2018.02.16 158
Zasady współdziałania pdf 1179,7 2018.02.16 139

Pobierz wszystkie dokumenty