Szczegóły ogłoszenia

NA/O/49/2018

"Remont korytek odwadniających w garażu podziemnym Budynku V Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 73,0 2018-02-16 72

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Instrukcja zabezpieczenia prac niebezp. pożarowo pdf 311,8 2018-02-16 50
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zip 704,4 2018-02-16 49
Wzór oferty na roboty budowlane doc 47,0 2018-02-16 50
Wzór umowy doc 196,0 2018-02-16 51
Zasady współdziałania pdf 1179,7 2018-02-16 50

Pobierz wszystkie dokumenty