Szczegóły ogłoszenia

NA/O/49/2018

"Remont korytek odwadniających w garażu podziemnym Budynku V Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 73,0 2018.02.16 127

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Instrukcja zabezpieczenia prac niebezp. pożarowo pdf 311,8 2018.02.16 107
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zip 704,4 2018.02.16 89
Wzór oferty na roboty budowlane doc 47,0 2018.02.16 101
Wzór umowy doc 196,0 2018.02.16 112
Zasady współdziałania pdf 1179,7 2018.02.16 102

Pobierz wszystkie dokumenty