Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.4.2018

"Modernizacja trzech kompleksów szkolnych w Niepołomicach z zastosowaniem pomp ciepła i fotowoltaiki w zakresie modernizacji kompleksu budynków - część 2 - modernizacja kompleksu budynków Szkoły Podstawowej przy ul. Szkolnej 3 w Niepołomicach (były budynek gimnazjum)" i część 3 -modernizacja kompleksu budynków - Zespół Szkół Średnich oraz CKZiU w Niepołomicach "

GMINA NIEPOŁOMICE

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu doc 190,9 2018-02-15 86

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) doc 312,0 2018-03-01 31

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 351,3 2018-02-15 71

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
dokumentacja projektowa zip 3046,5 2018-02-15 89
dokumentacja projektowa cd zip 6306,5 2018-02-15 74
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23,7 2018-02-15 57
Formularz oferty doc 340,0 2018-02-15 54
Oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych doc 322,5 2018-02-15 56
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 366,5 2018-02-15 53
Projket umowy doc 512,0 2018-02-15 65
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia doc 406,0 2018-02-15 72
Wykaz robót budowlanych doc 323,0 2018-02-15 60
Wykaz osób doc 326,0 2018-02-15 57
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 21,1 2018-02-15 57

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 304,3 2018-03-01 35

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ - nr 1 doc 310,5 2018-02-27 49
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ - nr 2 doc 307,9 2018-02-27 44

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Pisma Konserwator pdf 2462,1 2018-02-27 36
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 302,3 2018-03-01 40
Uaktualniony Formularz oferty doc 340,5 2018-03-01 27

Pobierz wszystkie dokumenty