Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.4.2018

"Modernizacja trzech kompleksów szkolnych w Niepołomicach z zastosowaniem pomp ciepła i fotowoltaiki w zakresie modernizacji kompleksu budynków - część 2 - modernizacja kompleksu budynków Szkoły Podstawowej przy ul. Szkolnej 3 w Niepołomicach (były budynek gimnazjum)" i część 3 -modernizacja kompleksu budynków - Zespół Szkół Średnich oraz CKZiU w Niepołomicach "

GMINA NIEPOŁOMICE

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu doc 190,9 2018.02.15 144

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) doc 312,0 2018.03.01 93

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 351,3 2018.02.15 114

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
dokumentacja projektowa zip 3046,5 2018.02.15 159
dokumentacja projektowa cd zip 6306,5 2018.02.15 154
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23,7 2018.02.15 115
Formularz oferty doc 340,0 2018.02.15 142
Oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych doc 322,5 2018.02.15 117
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 366,5 2018.02.15 106
Projket umowy doc 512,0 2018.02.15 116
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia doc 406,0 2018.02.15 133
Wykaz robót budowlanych doc 323,0 2018.02.15 112
Wykaz osób doc 326,0 2018.02.15 120
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 21,1 2018.02.15 112

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 304,3 2018.03.01 103

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ - nr 1 doc 310,5 2018.02.27 114
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ - nr 2 doc 307,9 2018.02.27 107

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Pisma Konserwator pdf 2462,1 2018.02.27 105
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 302,3 2018.03.01 105
Uaktualniony Formularz oferty doc 340,5 2018.03.01 112

Pobierz wszystkie dokumenty