Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.4.2018

"Modernizacja trzech kompleksów szkolnych w Niepołomicach z zastosowaniem pomp ciepła i fotowoltaiki w zakresie modernizacji kompleksu budynków - część 2 - modernizacja kompleksu budynków Szkoły Podstawowej przy ul. Szkolnej 3 w Niepołomicach (były budynek gimnazjum)" i część 3 -modernizacja kompleksu budynków - Zespół Szkół Średnich oraz CKZiU w Niepołomicach "

GMINA NIEPOŁOMICE

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu doc 190,9 2018.02.15 174

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) doc 312,0 2018.03.01 122

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 351,3 2018.02.15 138

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
dokumentacja projektowa zip 3046,5 2018.02.15 185
dokumentacja projektowa cd zip 6306,5 2018.02.15 178
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23,7 2018.02.15 142
Formularz oferty doc 340,0 2018.02.15 169
Oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych doc 322,5 2018.02.15 145
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 366,5 2018.02.15 131
Projket umowy doc 512,0 2018.02.15 145
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia doc 406,0 2018.02.15 166
Wykaz robót budowlanych doc 323,0 2018.02.15 138
Wykaz osób doc 326,0 2018.02.15 150
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 21,1 2018.02.15 139

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 304,3 2018.03.01 129

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ - nr 1 doc 310,5 2018.02.27 146
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ - nr 2 doc 307,9 2018.02.27 134

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Pisma Konserwator pdf 2462,1 2018.02.27 128
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 302,3 2018.03.01 130
Uaktualniony Formularz oferty doc 340,5 2018.03.01 144

Pobierz wszystkie dokumenty