Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.4.2018

"Modernizacja trzech kompleksów szkolnych w Niepołomicach z zastosowaniem pomp ciepła i fotowoltaiki w zakresie modernizacji kompleksu budynków - część 2 - modernizacja kompleksu budynków Szkoły Podstawowej przy ul. Szkolnej 3 w Niepołomicach (były budynek gimnazjum)" i część 3 -modernizacja kompleksu budynków - Zespół Szkół Średnich oraz CKZiU w Niepołomicach "

GMINA NIEPOŁOMICE

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu doc 190,9 2018.02.15 132

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) doc 312,0 2018.03.01 78

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 351,3 2018.02.15 109

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
dokumentacja projektowa zip 3046,5 2018.02.15 136
dokumentacja projektowa cd zip 6306,5 2018.02.15 118
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23,7 2018.02.15 100
Formularz oferty doc 340,0 2018.02.15 97
Oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych doc 322,5 2018.02.15 102
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 366,5 2018.02.15 98
Projket umowy doc 512,0 2018.02.15 105
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia doc 406,0 2018.02.15 118
Wykaz robót budowlanych doc 323,0 2018.02.15 101
Wykaz osób doc 326,0 2018.02.15 101
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 21,1 2018.02.15 99

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 304,3 2018.03.01 84

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ - nr 1 doc 310,5 2018.02.27 100
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ - nr 2 doc 307,9 2018.02.27 94

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Pisma Konserwator pdf 2462,1 2018.02.27 83
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 302,3 2018.03.01 90
Uaktualniony Formularz oferty doc 340,5 2018.03.01 75

Pobierz wszystkie dokumenty