Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.4.2018

"Modernizacja trzech kompleksów szkolnych w Niepołomicach z zastosowaniem pomp ciepła i fotowoltaiki w zakresie modernizacji kompleksu budynków - część 2 - modernizacja kompleksu budynków Szkoły Podstawowej przy ul. Szkolnej 3 w Niepołomicach (były budynek gimnazjum)" i część 3 -modernizacja kompleksu budynków - Zespół Szkół Średnich oraz CKZiU w Niepołomicach "

GMINA NIEPOŁOMICE

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu doc 190,9 2018.02.15 157

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) doc 312,0 2018.03.01 103

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 351,3 2018.02.15 122

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
dokumentacja projektowa zip 3046,5 2018.02.15 171
dokumentacja projektowa cd zip 6306,5 2018.02.15 164
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23,7 2018.02.15 125
Formularz oferty doc 340,0 2018.02.15 154
Oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych doc 322,5 2018.02.15 129
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 366,5 2018.02.15 115
Projket umowy doc 512,0 2018.02.15 128
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia doc 406,0 2018.02.15 148
Wykaz robót budowlanych doc 323,0 2018.02.15 123
Wykaz osób doc 326,0 2018.02.15 129
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 21,1 2018.02.15 122

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 304,3 2018.03.01 114

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ - nr 1 doc 310,5 2018.02.27 125
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ - nr 2 doc 307,9 2018.02.27 118

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Pisma Konserwator pdf 2462,1 2018.02.27 113
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 302,3 2018.03.01 116
Uaktualniony Formularz oferty doc 340,5 2018.03.01 128

Pobierz wszystkie dokumenty