Szczegóły ogłoszenia

CRZP/15/2018/AEZ

"Wykonanie zabezpieczeń p.poż dla budynku Wydziału Nawigacyjnego przy Al. Jana Pawła II 3 w Gdyni - stolarka drzwiowa i okienna, klapy oddymiające - powtórne"

Akademia Morska w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie 518203-N-2018 pdf 223,0 2018-02-15 60

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 324,0 2018-02-15 58

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór oferty doc 301,5 2018-02-15 59
2_Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 36,0 2018-02-15 57
3_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 39,5 2018-02-15 56
4_Wykaz robót budowlanych doc 38,5 2018-02-15 62
5_Wykaz osób doc 38,5 2018-02-15 58
6_Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień doc 273,5 2018-02-15 57
7_Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej doc 37,5 2018-02-15 56
8_Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę doc 31,0 2018-02-15 54
9_Wzór umowy DOC 134,0 2018-02-15 58
_10_Dokumentacja projektowa zip 15935,6 2018-02-15 74

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 566,7 2018-03-02 47

Pobierz wszystkie dokumenty