Szczegóły ogłoszenia

NA/P/43/2018

"Przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia w zakresie tematyki „Optymalizacja procesu wtrysku - dobór tworzyw do określonych wymagań, systemy gorącokanałowe”."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 50,0 2018.02.15 136

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zmiana ogłoszenia 15.02.2018r. docx 12,5 2018.02.15 99

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona docx 131,1 2018.02.15 81

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,5 2018.02.15 103
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,6 2018.02.15 104
Wykaz osób docx 22,2 2018.02.15 101
Wzór oferty na dostawy docx 91,8 2018.02.15 102
Wzór umowy na dostawy lub usługi docx 87,7 2018.02.15 101
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,0 2018.02.15 104

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 82,6 2018.02.23 73

Pobierz wszystkie dokumenty