Szczegóły ogłoszenia

NA/P/47/2018

"Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej: Przebudowa wybranych pomieszczeń kondygnacji podziemnej w budynku V Politechniki Rzeszowskiej "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 51,1 2018.02.13 197

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona docx 70,2 2018.02.13 91

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,3 2018.02.13 118
Formularz oferty docx 30,5 2018.02.13 127
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,9 2018.02.13 173
Szczegółowy opis zamówienia rar 3786,5 2018.02.13 127
Wykaz dostaw lub usług doc 20,5 2018.02.13 132
Wykaz osób doc 19,3 2018.02.13 118
Wzór umowy na dostawy lub usługi rar 97,3 2018.02.13 128
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,3 2018.02.13 136

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,4 2018.02.23 101

Pobierz wszystkie dokumenty