Szczegóły ogłoszenia

NA/P/47/2018

"Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej: Przebudowa wybranych pomieszczeń kondygnacji podziemnej w budynku V Politechniki Rzeszowskiej "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 51,1 2018.02.13 185

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona docx 70,2 2018.02.13 86

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,3 2018.02.13 110
Formularz oferty docx 30,5 2018.02.13 116
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,9 2018.02.13 161
Szczegółowy opis zamówienia rar 3786,5 2018.02.13 117
Wykaz dostaw lub usług doc 20,5 2018.02.13 121
Wykaz osób doc 19,3 2018.02.13 109
Wzór umowy na dostawy lub usługi rar 97,3 2018.02.13 119
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,3 2018.02.13 123

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,4 2018.02.23 93

Pobierz wszystkie dokumenty