Szczegóły ogłoszenia

NA/P/47/2018

"Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej: Przebudowa wybranych pomieszczeń kondygnacji podziemnej w budynku V Politechniki Rzeszowskiej "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 51,1 2018-02-13 47

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona docx 70,2 2018-02-13 23

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,3 2018-02-13 23
Formularz oferty docx 30,5 2018-02-13 24
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,9 2018-02-13 23
Szczegółowy opis zamówienia rar 3786,5 2018-02-13 27
Wykaz dostaw lub usług doc 20,5 2018-02-13 24
Wykaz osób doc 19,3 2018-02-13 22
Wzór umowy na dostawy lub usługi rar 97,3 2018-02-13 22
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,3 2018-02-13 22

Pobierz wszystkie dokumenty