Szczegóły ogłoszenia

I / 2 / 2018

"Bieżące naprawy i roboty budowlane na drogach powiatowych na terenie powiatu rawickiego w ciągu 2018 roku"

Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP html 188,0 2018.02.13 116

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 80,3 2018.02.13 85

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
D-00.00.00 wymagania ogólne pdf 409,2 2018.02.13 103
D-01.02.04.27,28,29,41 Rozbiórki pdf 316,0 2018.02.13 104
D-02.01.01.12 roboty ziemne pdf 216,2 2018.02.13 108
D-03.02.01 kanalizacja deszczowa pdf 377,9 2018.02.13 95
D-04.01.01.11,12 koryto pdf 223,7 2018.02.13 111
D-04.03.01.22 skropienie pdf 214,3 2018.02.13 107
D-04.04.02.12 podbudowa w-wa dolna pdf 387,3 2018.02.13 102
D-04.05.01.31ulepszone podłoże pdf 260,6 2018.02.13 102
D-04.06.01.12,13 podbudowa z chudego betonu pdf 359,5 2018.02.13 122
D-04.07.01a podbudowa z betonu asfaltowego wg WT-1 i WT-2 pdf 415,7 2018.02.13 91
D-05.02.01.11 naw.tłuczniowa pdf 344,1 2018.02.13 108
D-05.02.02 nawierzchnia brukowcowa pdf 520,9 2018.02.13 140
D-05.03.17.11 remont cząstk. naw. bitumicz. pdf 351,6 2018.02.13 120
D-06.02.01.11 przepusty pod zjazdami fi 40 pdf 222,2 2018.02.13 100
D-08.01.01b krawężniki betonowe pdf 981,0 2018.02.13 99
D-08.02.02.10 -11 Chod.z kostki bruk. 8 cm pdf 272,1 2018.02.13 93
D-08.03.01.11 obrzeża betonowe pdf 321,8 2018.02.13 102
D-08.04.01.50 wjazdy i wyjazdy z bram z kostki brukowej pdf 324,1 2018.02.13 112
D-08.05.01.10 Ułożenie ścieku z pref. bet. pdf 336,5 2018.02.13 92
D-08.05.02.10 ścieki z kostki brukowej pdf 325,3 2018.02.13 111
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej pdf 414,4 2018.02.13 101
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału pdf 728,8 2018.02.13 105
przedmiar pdf 2294,9 2018.02.13 106
Wykaz SST pdf 265,2 2018.02.13 121
zał. nr 2 kosztorys ofertowy pdf 49,4 2018.02.13 109
zał. nr 6 Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę pdf 596,8 2018.02.13 109
zał. nr 7 projekt umowy pdf 463,0 2018.02.13 110
załącznik nr 1 oferta pdf 328,8 2018.02.13 95
załącznik nr 4 wykaz robót budowlanych pdf 349,6 2018.02.13 110
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów pdf 716,3 2018.02.13 95

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 22,0 2018.03.01 109

Pobierz wszystkie dokumenty