Szczegóły ogłoszenia

KA-2/013/2018

"Remont pomieszczeń nr 412-424 w budynku W-2 (10-19) Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie - w formule zaprojektuj i wybuduj"

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 65,2 2018.02.12 131

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 67,2 2018.02.12 102

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,8 2018.02.12 124
Formularz ofertowy doc 29,9 2018.02.12 118
Opis przedmiotu zamówienia zip 1097,6 2018.02.12 131
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 60,5 2018.02.12 117
Projekt umowy doc 210,5 2018.02.12 123
Wykaz osób doc 39,0 2018.02.12 110
Wykaz robót budowlanych doc 39,0 2018.02.12 119
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,4 2018.02.12 111

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 205,5 2018.02.28 99

Pobierz wszystkie dokumenty