Szczegóły ogłoszenia

KA-2/013/2018

"Remont pomieszczeń nr 412-424 w budynku W-2 (10-19) Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie - w formule zaprojektuj i wybuduj"

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 65,2 2018-02-12 32

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 67,2 2018-02-12 33

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,8 2018-02-12 27
Formularz ofertowy doc 29,9 2018-02-12 16
Opis przedmiotu zamówienia zip 1097,6 2018-02-12 29
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 60,5 2018-02-12 16
Projekt umowy doc 210,5 2018-02-12 20
Wykaz osób doc 39,0 2018-02-12 18
Wykaz robót budowlanych doc 39,0 2018-02-12 19
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,4 2018-02-12 17

Pobierz wszystkie dokumenty