Szczegóły ogłoszenia

KA-2/013/2018

"Remont pomieszczeń nr 412-424 w budynku W-2 (10-19) Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie - w formule zaprojektuj i wybuduj"

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 65,2 2018.02.12 129

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 67,2 2018.02.12 101

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,8 2018.02.12 122
Formularz ofertowy doc 29,9 2018.02.12 116
Opis przedmiotu zamówienia zip 1097,6 2018.02.12 128
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 60,5 2018.02.12 116
Projekt umowy doc 210,5 2018.02.12 121
Wykaz osób doc 39,0 2018.02.12 107
Wykaz robót budowlanych doc 39,0 2018.02.12 115
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,4 2018.02.12 108

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 205,5 2018.02.28 97

Pobierz wszystkie dokumenty