Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.3.2018

"Utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Gminie Drwinia"

GMINA DRWINIA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu doc 235,3 2018-02-09 58

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 159,7 2018-02-09 42

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumentacja projektowa zip 76622,8 2018-02-09 54
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 121,7 2018-02-09 46
Formularz oferty doc 147,5 2018-02-09 50
Oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy doc 131,5 2018-02-09 48
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 176,5 2018-02-09 44
Projekt umowy doc 316,0 2018-02-09 47
Przedmiary zip 406,0 2018-02-09 50
STWIORB pdf 627,1 2018-02-09 40
Wykaz robót budowlanych doc 132,5 2018-02-09 51
Wykaz osób doc 137,0 2018-02-09 44
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 120,2 2018-02-09 47

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 1 doc 21,4 2018-02-21 23
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 2 doc 22,2 2018-02-21 22
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 3 doc 20,3 2018-02-22 22

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 66,6 2018-02-27 26
Przykładowa karta techniczna platformy zip 494,3 2018-02-21 24
Schemat podbicia ław fundamentowych pdf 340,8 2018-02-21 24

Pobierz wszystkie dokumenty