Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.3.2018

"Utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Gminie Drwinia"

GMINA DRWINIA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu doc 235,3 2018.02.09 101

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 159,7 2018.02.09 72

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumentacja projektowa zip 76622,8 2018.02.09 106
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 121,7 2018.02.09 95
Formularz oferty doc 147,5 2018.02.09 91
Oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy doc 131,5 2018.02.09 90
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 176,5 2018.02.09 83
Projekt umowy doc 316,0 2018.02.09 91
Przedmiary zip 406,0 2018.02.09 88
STWIORB pdf 627,1 2018.02.09 95
Wykaz robót budowlanych doc 132,5 2018.02.09 102
Wykaz osób doc 137,0 2018.02.09 96
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 120,2 2018.02.09 104

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 1 doc 21,4 2018.02.21 71
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 2 doc 22,2 2018.02.21 69
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 3 doc 20,3 2018.02.22 65

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 66,6 2018.02.27 90
Przykładowa karta techniczna platformy zip 494,3 2018.02.21 75
Schemat podbicia ław fundamentowych pdf 340,8 2018.02.21 70

Pobierz wszystkie dokumenty