Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.3.2018

"Utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Gminie Drwinia"

GMINA DRWINIA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu doc 235,3 2018.02.09 119

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 159,7 2018.02.09 87

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumentacja projektowa zip 76622,8 2018.02.09 129
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 121,7 2018.02.09 109
Formularz oferty doc 147,5 2018.02.09 105
Oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy doc 131,5 2018.02.09 101
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 176,5 2018.02.09 95
Projekt umowy doc 316,0 2018.02.09 109
Przedmiary zip 406,0 2018.02.09 113
STWIORB pdf 627,1 2018.02.09 110
Wykaz robót budowlanych doc 132,5 2018.02.09 115
Wykaz osób doc 137,0 2018.02.09 104
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 120,2 2018.02.09 122

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 1 doc 21,4 2018.02.21 82
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 2 doc 22,2 2018.02.21 80
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 3 doc 20,3 2018.02.22 79

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 66,6 2018.02.27 119
Przykładowa karta techniczna platformy zip 494,3 2018.02.21 88
Schemat podbicia ław fundamentowych pdf 340,8 2018.02.21 83

Pobierz wszystkie dokumenty