Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.3.2018

"Utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Gminie Drwinia"

GMINA DRWINIA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu doc 235,3 2018-02-09 82

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 159,7 2018-02-09 61

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumentacja projektowa zip 76622,8 2018-02-09 78
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 121,7 2018-02-09 78
Formularz oferty doc 147,5 2018-02-09 72
Oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy doc 131,5 2018-02-09 70
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 176,5 2018-02-09 70
Projekt umowy doc 316,0 2018-02-09 70
Przedmiary zip 406,0 2018-02-09 73
STWIORB pdf 627,1 2018-02-09 69
Wykaz robót budowlanych doc 132,5 2018-02-09 80
Wykaz osób doc 137,0 2018-02-09 70
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 120,2 2018-02-09 69

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 1 doc 21,4 2018-02-21 50
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 2 doc 22,2 2018-02-21 48
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 3 doc 20,3 2018-02-22 47

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 66,6 2018-02-27 58
Przykładowa karta techniczna platformy zip 494,3 2018-02-21 52
Schemat podbicia ław fundamentowych pdf 340,8 2018-02-21 51

Pobierz wszystkie dokumenty