Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-46/18

"dostawa laptopa dla WIEiT KC-zp.272-46/18"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 134,9 2018.02.09 130

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 61,1 2018.02.09 110

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
JEDZ doc 76,1 2018.02.09 131
Wzór formularza oferty - dostawy doc 27,9 2018.02.09 120
Wzór umowy - dostawy doc 31,3 2018.02.09 132

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ESPD xml 231,6 2018.02.09 119
Informacja z otwarcia ofert doc 19,8 2018.03.20 79

Pobierz wszystkie dokumenty