Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-23/18

"dostawa serwera - KC-zp.272-23/18"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 224,6 2018-02-09 19

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 70,0 2018-02-09 40

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23,5 2018-02-09 14
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 77,4 2018-02-09 14
Wzór formularza oferty doc 28,9 2018-02-09 15
Wzór umowy - dostawy doc 34,2 2018-02-09 15

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
JEDZ ESPD 23 xml 124,1 2018-02-09 14

Pobierz wszystkie dokumenty