Szczegóły ogłoszenia

OR.272.3.2018

"Przebudowę drogi powiatowej nr 1276 O Czerwonków - Kietrz - etap I, odcinek Księże Pole - Kietrz"

Powiat Głubczycki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 40,0 2018.02.09 154

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) doc 20,9 2018.02.22 68

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 74,5 2018.02.09 137

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
BIOZ pdf 341,8 2018.02.09 89
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,3 2018.02.09 104
MAPA POGLĄDOWA jpg 18290,0 2018.02.09 119
Odpowiedzi na pytania 1 pdf 208,7 2018.02.19 100
Odpowiedzi na pytania 2 pdf 216,8 2018.02.26 77
OPIS TECHNICZNY pdf 215,2 2018.02.09 142
OPIS TECHNICZNY org ruchu pdf 178,4 2018.02.09 108
ORG RUCHU 1 jpg 6150,4 2018.02.09 111
ORG RUCHU 2 jpg 30449,2 2018.02.09 98
ORG RUCHU 3 jpg 34948,5 2018.02.09 92
ORG RUCHU 4 jpg 41749,7 2018.02.09 87
ORG RUCHU 5 jpg 28998,7 2018.02.09 82
ORG RUCHU 6 jpg 23859,5 2018.02.09 88
ORG RUCHU 7 jpg 8291,1 2018.02.09 106
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,5 2018.02.09 74
Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę doc 22,3 2018.02.09 98
PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE pdf 1616,6 2018.02.09 116
STWIORB pdf 2971,7 2018.02.09 101
umowa pdf 292,8 2018.02.09 97
ZAGOSPODAROWANIE 1 pdf 7901,7 2018.02.09 120
ZAGOSPODAROWANIE 10 pdf 5604,1 2018.02.09 95
ZAGOSPODAROWANIE 11 pdf 5400,5 2018.02.09 108
ZAGOSPODAROWANIE 2 pdf 7585,6 2018.02.09 101
ZAGOSPODAROWANIE 3 pdf 7586,8 2018.02.09 86
ZAGOSPODAROWANIE 4 pdf 6865,9 2018.02.09 90
ZAGOSPODAROWANIE 5 pdf 6866,3 2018.02.09 94
ZAGOSPODAROWANIE 6 pdf 10266,1 2018.02.09 96
ZAGOSPODAROWANIE 7 pdf 7567,2 2018.02.09 104
ZAGOSPODAROWANIE 8 pdf 8111,7 2018.02.09 92
ZAGOSPODAROWANIE 9 pdf 8458,1 2018.02.09 100
zał. nr 1 - formularz ofertowy doc 40,0 2018.02.09 92
zał. nr 2 - zrealizowane zamówienia doc 32,5 2018.02.09 90
zał. nr 3 - wykaz personelu doc 34,5 2018.02.09 92
zał. nr 7 - przedmiar robót pdf 515,8 2018.02.09 141
zał. nr 7 - przedmiar robót zaktualizowany pdf 518,1 2018.02.26 88
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,5 2018.02.09 83

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 18,2 2018.02.22 74

Pobierz wszystkie dokumenty