Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-42/18

"usługi transportowe w kraju dla studentów WIMiR AGH na zajęcia terenowe w roku 2018 - KC-zp.272-42/18"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 49,9 2018.02.08 128

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 174,5 2018.02.08 89

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oswiadczenie o spelnianiu warunków doc 40,0 2018.02.08 117
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 50,0 2018.02.08 113
Wzór formularza oferty - usługi doc 41,5 2018.02.08 125
Wzór umowy - usługi doc 82,0 2018.02.08 102

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 23,0 2018.02.16 111
Oswiadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej- doc 46,5 2018.02.16 89

Pobierz wszystkie dokumenty