Szczegóły ogłoszenia

NA/O/40/2018

"Dostawa zawiesiny do prowadzenia procesu SPS.Dostawa mikrokuwety do spektrofotometru.Dostawa odczynników chemicznych.Dostawa materiałów modelowych RP.Dostawa szkła labolatoryjnego i drobneg sprzętu labolatoryjnego. Dostawa zasilacza. "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń docx 34,1 2018.02.08 152

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zał 1 Formularz oferty docx 18,7 2018.02.08 119
Zał nr 2 Wzór umowy doc 62,0 2018.02.08 101

Pobierz wszystkie dokumenty