Szczegóły ogłoszenia

ZP.ED.271.1.2018

"SANITACJA OTULINY PUSZCZY NIEPOŁOMICKIEJ NA TERENIE GMINY DRWINIA"

GMINA DRWINIA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 169,1 2018-02-07 110

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie - sprostowanie pdf 70,7 2018-02-10 33

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura pełna (pakiety) doc 353,9 2018-02-07 53

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Decyzje zip 43209,9 2018-02-07 27
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 302,5 2018-02-07 25
Formularz oferty doc 369,0 2018-02-07 25
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 335,6 2018-02-07 22
Oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych doc 317,5 2018-02-07 19
PFU zip 2773,5 2018-02-07 39
Projekt Kontraktu - zadanie czesciowe nr 2 doc 661,5 2018-02-07 26
Projekt Kontraktu - zadanie częściowe nr 1 doc 590,5 2018-02-07 30
Wykaz osób doc 364,0 2018-02-07 30
Wykaz robót budowlanych doc 362,5 2018-02-07 41
Załącznik do Oferty doc 355,0 2018-02-07 25
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 300,7 2018-02-07 20

Pobierz wszystkie dokumenty