Szczegóły ogłoszenia

ZP.ED.271.1.2018

"SANITACJA OTULINY PUSZCZY NIEPOŁOMICKIEJ NA TERENIE GMINY DRWINIA"

GMINA DRWINIA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 169,1 2018.02.07 282

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie - sprostowanie pdf 70,7 2018.02.10 167
Ogłoszenie o zmianie - sprostowanie nr 2 pdf 70,7 2018.03.06 141

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura pełna (pakiety) doc 353,9 2018.02.07 163

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Decyzje zip 43209,9 2018.02.07 138
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 302,5 2018.02.07 143
Formularz oferty doc 369,0 2018.02.07 140
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 335,6 2018.02.07 138
Oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych doc 317,5 2018.02.07 122
PFU zip 2773,5 2018.02.07 147
Projekt Kontraktu - zadanie czesciowe nr 2 doc 661,5 2018.02.07 140
Projekt Kontraktu - zadanie częściowe nr 1 doc 590,5 2018.02.07 145
Wykaz osób doc 364,0 2018.02.07 149
Wykaz robót budowlanych doc 362,5 2018.02.07 197
Załącznik do Oferty doc 355,0 2018.02.07 156
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 300,7 2018.02.07 118

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 299,4 2018.03.06 120

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Uaktualniony Formularz oferty doc 369,0 2018.03.06 88

Pobierz wszystkie dokumenty