Szczegóły ogłoszenia

ZP.ED.271.1.2018

"SANITACJA OTULINY PUSZCZY NIEPOŁOMICKIEJ NA TERENIE GMINY DRWINIA"

GMINA DRWINIA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 169,1 2018.02.07 276

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie - sprostowanie pdf 70,7 2018.02.10 158
Ogłoszenie o zmianie - sprostowanie nr 2 pdf 70,7 2018.03.06 130

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura pełna (pakiety) doc 353,9 2018.02.07 157

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Decyzje zip 43209,9 2018.02.07 131
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 302,5 2018.02.07 138
Formularz oferty doc 369,0 2018.02.07 132
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 335,6 2018.02.07 129
Oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych doc 317,5 2018.02.07 113
PFU zip 2773,5 2018.02.07 141
Projekt Kontraktu - zadanie czesciowe nr 2 doc 661,5 2018.02.07 134
Projekt Kontraktu - zadanie częściowe nr 1 doc 590,5 2018.02.07 138
Wykaz osób doc 364,0 2018.02.07 141
Wykaz robót budowlanych doc 362,5 2018.02.07 190
Załącznik do Oferty doc 355,0 2018.02.07 148
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 300,7 2018.02.07 111

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 299,4 2018.03.06 110

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Uaktualniony Formularz oferty doc 369,0 2018.03.06 80

Pobierz wszystkie dokumenty