Szczegóły ogłoszenia

ZP.ED.271.1.2018

"SANITACJA OTULINY PUSZCZY NIEPOŁOMICKIEJ NA TERENIE GMINY DRWINIA"

GMINA DRWINIA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 169,1 2018.02.07 262

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie - sprostowanie pdf 70,7 2018.02.10 140
Ogłoszenie o zmianie - sprostowanie nr 2 pdf 70,7 2018.03.06 120

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura pełna (pakiety) doc 353,9 2018.02.07 149

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Decyzje zip 43209,9 2018.02.07 122
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 302,5 2018.02.07 123
Formularz oferty doc 369,0 2018.02.07 125
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 335,6 2018.02.07 115
Oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych doc 317,5 2018.02.07 106
PFU zip 2773,5 2018.02.07 135
Projekt Kontraktu - zadanie czesciowe nr 2 doc 661,5 2018.02.07 126
Projekt Kontraktu - zadanie częściowe nr 1 doc 590,5 2018.02.07 128
Wykaz osób doc 364,0 2018.02.07 134
Wykaz robót budowlanych doc 362,5 2018.02.07 153
Załącznik do Oferty doc 355,0 2018.02.07 128
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 300,7 2018.02.07 104

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 299,4 2018.03.06 100

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Uaktualniony Formularz oferty doc 369,0 2018.03.06 74

Pobierz wszystkie dokumenty