Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-45/18

"Przebudowa sal laboratoryjnych 16 b i 17 w budynku A-2 AGH w Krakowie - KC-zp.272-45/18"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie doc 37,1 2018.02.07 165

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 67,2 2018.02.07 166

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 52,0 2018.02.07 131
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 41,0 2018.02.07 118
Wykaz osób doc 44,5 2018.02.07 125
Wzor umowy docx 71,3 2018.02.07 129
Wzór formularza oferty doc 61,0 2018.02.07 113
wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 32,5 2018.02.07 121
wzór wykazu robót budowlanych doc 50,0 2018.02.07 138
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 40,5 2018.02.07 113

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej docx 28,8 2018.02.22 85
Informacja z otwarcia ofert doc 20,0 2018.02.22 147

Pobierz wszystkie dokumenty