Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-45/18

"Przebudowa sal laboratoryjnych 16 b i 17 w budynku A-2 AGH w Krakowie - KC-zp.272-45/18"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie doc 37,1 2018.02.07 179

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 67,2 2018.02.07 176

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 52,0 2018.02.07 147
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 41,0 2018.02.07 137
Wykaz osób doc 44,5 2018.02.07 137
Wzor umowy docx 71,3 2018.02.07 143
Wzór formularza oferty doc 61,0 2018.02.07 130
wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 32,5 2018.02.07 137
wzór wykazu robót budowlanych doc 50,0 2018.02.07 156
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 40,5 2018.02.07 137

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej docx 28,8 2018.02.22 101
Informacja z otwarcia ofert doc 20,0 2018.02.22 167

Pobierz wszystkie dokumenty