Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-45/18

"Przebudowa sal laboratoryjnych 16 b i 17 w budynku A-2 AGH w Krakowie - KC-zp.272-45/18"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie doc 37,1 2018.02.07 193

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 67,2 2018.02.07 190

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 52,0 2018.02.07 163
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 41,0 2018.02.07 153
Wykaz osób doc 44,5 2018.02.07 154
Wzor umowy docx 71,3 2018.02.07 156
Wzór formularza oferty doc 61,0 2018.02.07 142
wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 32,5 2018.02.07 149
wzór wykazu robót budowlanych doc 50,0 2018.02.07 168
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 40,5 2018.02.07 152

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej docx 28,8 2018.02.22 116
Informacja z otwarcia ofert doc 20,0 2018.02.22 185

Pobierz wszystkie dokumenty