Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-45/18

"Przebudowa sal laboratoryjnych 16 b i 17 w budynku A-2 AGH w Krakowie - KC-zp.272-45/18"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie doc 37,1 2018.02.07 172

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 67,2 2018.02.07 172

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 52,0 2018.02.07 140
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 41,0 2018.02.07 125
Wykaz osób doc 44,5 2018.02.07 130
Wzor umowy docx 71,3 2018.02.07 136
Wzór formularza oferty doc 61,0 2018.02.07 121
wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 32,5 2018.02.07 129
wzór wykazu robót budowlanych doc 50,0 2018.02.07 147
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 40,5 2018.02.07 123

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej docx 28,8 2018.02.22 92
Informacja z otwarcia ofert doc 20,0 2018.02.22 153

Pobierz wszystkie dokumenty