Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-45/18

"Przebudowa sal laboratoryjnych 16 b i 17 w budynku A-2 AGH w Krakowie - KC-zp.272-45/18"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie doc 37,1 2018.02.07 187

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 67,2 2018.02.07 181

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 52,0 2018.02.07 153
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 41,0 2018.02.07 143
Wykaz osób doc 44,5 2018.02.07 144
Wzor umowy docx 71,3 2018.02.07 147
Wzór formularza oferty doc 61,0 2018.02.07 134
wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 32,5 2018.02.07 143
wzór wykazu robót budowlanych doc 50,0 2018.02.07 160
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 40,5 2018.02.07 143

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej docx 28,8 2018.02.22 105
Informacja z otwarcia ofert doc 20,0 2018.02.22 174

Pobierz wszystkie dokumenty