Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-45/18

"Przebudowa sal laboratoryjnych 16 b i 17 w budynku A-2 AGH w Krakowie - KC-zp.272-45/18"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie doc 37,1 2018-02-07 136

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 67,2 2018-02-07 155

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 52,0 2018-02-07 91
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 41,0 2018-02-07 89
Wykaz osób doc 44,5 2018-02-07 94
Wzor umowy docx 71,3 2018-02-07 93
Wzór formularza oferty doc 61,0 2018-02-07 93
wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 32,5 2018-02-07 90
wzór wykazu robót budowlanych doc 50,0 2018-02-07 94
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 40,5 2018-02-07 88

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej docx 28,8 2018-02-22 64
Informacja z otwarcia ofert doc 20,0 2018-02-22 108

Pobierz wszystkie dokumenty