Szczegóły ogłoszenia

6/2018

"Dostawy sukcesywne materiałów jednorazowych dla oddziału okulistyki na okres 12 miesięcy "

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń docx 30,6 2018-02-06 131

Wyniki częściowe

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty sprostowanie Zadanie 4 docx 16,1 2018-04-25 48

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 67,3 2018-02-06 117

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,3 2018-02-06 124
Formularz asort_cenowy (3) docx 36,9 2018-02-06 223
formularz oceny jakościowej 6_2018 docx 18,3 2018-02-06 149
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 82,2 2018-02-06 123
PORAWIONY Projekt umowy na dostawy doc 840,0 2018-02-16 110
pr. umowy przechowania doc 801,5 2018-02-06 121
Projekt umowy na dostawy doc 838,0 2018-02-06 125
Wykaz zrealizowanych dostaw doc 32,5 2018-02-06 123
Wzór oferty XLS - okulistyka xls 40,5 2018-02-06 131
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,0 2018-02-06 110

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 25,3 2018-02-16 127
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ2 doc 21,8 2018-03-01 101
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ3 doc 19,5 2018-03-12 85

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 24,7 2018-03-20 90
ogłoszenie - wyniki zadanie 15 docx 13,8 2018-05-09 6
sprostowanie docx 17,1 2018-03-13 81

Pobierz wszystkie dokumenty