Szczegóły ogłoszenia

6/2018

"Dostawy sukcesywne materiałów jednorazowych dla oddziału okulistyki na okres 12 miesięcy "

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń docx 30,6 2018-02-06 41

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 67,3 2018-02-06 38

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,3 2018-02-06 32
Formularz asort_cenowy (3) docx 36,9 2018-02-06 87
formularz oceny jakościowej 6_2018 docx 18,3 2018-02-06 37
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 82,2 2018-02-06 30
PORAWIONY Projekt umowy na dostawy doc 840,0 2018-02-16 13
pr. umowy przechowania doc 801,5 2018-02-06 30
Projekt umowy na dostawy doc 838,0 2018-02-06 31
Wykaz zrealizowanych dostaw doc 32,5 2018-02-06 32
Wzór oferty XLS - okulistyka xls 40,5 2018-02-06 34
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,0 2018-02-06 31

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 25,3 2018-02-16 25

Pobierz wszystkie dokumenty