Szczegóły ogłoszenia

ZP-271-14/18

"Usługi serwisowe aparatury do radioterapii firmy Varian Medical Systems wraz z wyposażeniem. "

Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
2018-OJS025-054072-pl pdf 114,0 2018-02-06 566

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Sprostowanie Ogłoszenie zmian pdf 72,8 2018-03-06 209

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ procedura pełna po zmianie doc 110,2 2018-02-06 421

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej zał. nr 4 doc 25,5 2018-02-06 412
Jednolity europejski dokument zamówienia zał. nr 2 doc 75,5 2018-02-06 407
Opis przedmiotu zamówienia zał nr 1 po zmianie (2) doc 298,5 2018-02-06 432
Wzór oferty na dostawy zał. nr 1a doc 22,6 2018-02-06 409
Wzór umowy zał. nr 3 po zmianie (2) doc 187,0 2018-02-06 433

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 81,6 2018-03-06 214
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ (2) doc 64,9 2018-03-08 191

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
2018-OJS047-103962-pl sprostowanie pdf 70,3 2018-03-08 183
Protokol z otwarcia ofert doc 18,4 2018-03-22 75

Pobierz wszystkie dokumenty