Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-47/18

"dostawa laptopa dla WZ KC-zp.272-47/18"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 135,3 2018-02-06 108

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 58,4 2018-02-06 89

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 22,3 2018-03-19 38
JEDZ doc 76,1 2018-02-06 84
Wzór formularza oferty - dostawy doc 27,7 2018-02-06 82
Wzór umowy - dostawy doc 32,7 2018-02-06 83

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ESPD xml 231,6 2018-02-06 90
Informacja z otwarcia ofert doc 22,6 2018-03-19 40

Pobierz wszystkie dokumenty