Szczegóły ogłoszenia

S.270.1.2.2018

"Przebudowa drogi leśnej w leśnictwie Widuchowa wraz z przebudową zjazdu z drogi krajowej nr 31"

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Chojna

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 11552,4 2018.02.05 99

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ pdf 16760,8 2018.02.05 83

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załącznik nr 1 Formularz oferty pdf 461,3 2018.02.05 103
Załącznik nr 10 - projekt budowlany (zjazd) pdf 7816,4 2018.02.05 87
Załącznik nr 11 - specyfikacje tech. (droga) pdf 84390,0 2018.02.05 93
Załącznik nr 12 - specyfikacje techniczne wykonania (zjazd) pdf 640,5 2018.02.05 108
Załącznik nr 13 - Informacja o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia pdf 249,9 2018.02.05 82
Załącznik nr 14 - rys. (droga) - profil podłużny pdf 221,9 2018.02.05 94
Załącznik nr 15 - rys. (zjazd) - plan syt.,pl.wym., prof.podł.,przek.a-a pdf 1987,8 2018.02.05 88
Załącznik nr 16 - rys. - projekt zagospodarowania terenu pdf 1186,8 2018.02.05 103
Załącznik nr 17 - Wzór umowy pdf 1135,4 2018.02.05 93
Załącznik nr 18 - Wykaz robót pdf 335,8 2018.02.05 103
Załącznik nr 19 - Wykaz osób pdf 256,9 2018.02.05 94
Załącznik nr 2 - oświaczenie o spełnianiu warunków pdf 629,2 2018.02.05 89
Załącznik nr 3 - oświadczenie dotyczące przesłanek wyklucznia pdf 646,9 2018.02.05 88
Załącznik nr 4 - Niewiążący wzór zobowiązania... pdf 263,4 2018.02.05 92
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o przynal. lub braku przynal.do gr.kapit. pdf 252,6 2018.02.05 85
Załącznik nr 6 - Oświadczenie w sprawie braku podstaw wykluczenia pdf 271,9 2018.02.05 86
Załącznik nr 7a - przedmiar robót (droga) pdf 4405,6 2018.02.05 114
Załącznik nr 7b -przedmiar robót (zjazd) pdf 3170,6 2018.02.05 111
Załącznik nr 8 - projekt budowlany (droga) pdf 41591,7 2018.02.05 90
Załącznik nr 9 - projekt wykonawczy (droga) pdf 24056,5 2018.02.05 85

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 550,7 2018.02.20 152

Pobierz wszystkie dokumenty