Szczegóły ogłoszenia

CRZP/13/2018/AEZ

"Świadczenie usług ubezpieczeń grupowych dla pracowników Akademii Morskiej w Gdyni - powtórne"

Akademia Morska w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
513649-N-2018 Ogłoszenie o zamówieniu pdf 75,2 2018.02.02 74

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 269,5 2018.02.02 65

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór oferty doc 411,5 2018.02.02 75
2_Opis przedmiotu zamówienia docx 51,4 2018.02.02 73
3_Opis sposobu oceny ofert doc 88,5 2018.02.02 76
4_Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 44,0 2018.02.02 74
5_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 50,5 2018.02.02 73
6_Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej doc 52,5 2018.02.02 71
7_Wzór umowy doc 72,0 2018.02.02 75

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ_1 pdf 876,7 2018.02.05 63
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ_2 pdf 1839,9 2018.02.08 59

Pobierz wszystkie dokumenty