Szczegóły ogłoszenia

CSKDZMIZP-2375/26/01/01/2018

"Zakup i dostawa mammografu cyfrowego"

Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 115,3 2018-02-02 88

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 289,5 2018-02-02 86

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 152,5 2018-02-02 63
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 392,5 2018-02-02 65
Mammograf_ocena doc 198,0 2018-02-02 76
Szczegółowy opis zamówienia doc 346,5 2018-02-02 93
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xls 136,5 2018-02-02 71
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 167,5 2018-02-02 67
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 139,0 2018-02-02 64

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 134,0 2018-02-19 61

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 344,0 2018-03-06 45

Odwołania

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odwołanie pdf 1574,8 2018-02-12 86
Powiadomienie pozostałych Wykonawców o wniesieniu odwołania doc 3108,5 2018-02-12 64

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 37,5 2018-03-20 69
Mammograf_ocena_05_03_2018 doc 205,0 2018-03-06 48
Mammograf_ocena_16_02_2018 doc 203,5 2018-02-19 64
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 74,0 2018-03-12 50
rzut parter bud. B pdf 263,2 2018-03-06 41
Szczegółowy opis zamówienia_05_03_2018 doc 348,5 2018-03-06 50
Szczegółowy opis zamówienia_16_02_2018 doc 347,0 2018-02-19 69
Uzupełnienie ogłoszenia pdf 68,9 2018-02-14 71
Wzór umowy na dostawy lub usługi_05_03_2018 doc 168,5 2018-03-06 40

Pobierz wszystkie dokumenty