Szczegóły ogłoszenia

SA.270.2.1.2018

""Przebudowa budynku biurowego wraz z modernizacją oraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o numerze edid.188/10 ob.19, m. Międzyzdroje" - ETAP II - II postepowanie"

Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Międzyzdroje

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 437,0 2018-02-01 136

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
dokumentacja zip 78878,2 2018-02-01 156
Informacja z sesji otwarcia ofert pdf 923,6 2018-02-20 97
Odpowiedzi do SIWZ (09.02.2018) pdf 2332,3 2018-02-09 105
Odpowiedzi do SIWZ (12.02.2018) pdf 732,6 2018-02-12 81
Odpowiedzi do SIWZ (16.02.2018) pdf 822,5 2018-02-16 79
Odpowiedzi do SIWZ (16.02.2018)_2 pdf 1989,7 2018-02-16 67
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 199,3 2018-02-02 113
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - SA.270.2.1.2018 pdf 1062,7 2018-03-07 54
SIWZ - SA.270.2.1.2018 pdf 1344,2 2018-02-01 155
Zał. nr 8 - wzór umowy docx 49,1 2018-02-01 107
zał.1 - Formularz Ofertowy doc 60,0 2018-02-01 95
zał.10 - Grupa kapitałowa docx 17,2 2018-02-01 86
zał.2 - Wstępne Oświadczenie - (wykluczenie) docx 23,6 2018-02-01 79
zał.3 - Wstępne Oświadczenie(spełnianie warunków) docx 21,9 2018-02-01 87
zał.4 - Oświadczenie zobowiązanie do oddania zasobów doc 36,5 2018-02-01 90
zał.5 - Wykaz wykonanych robót doc 37,5 2018-02-01 90
zał.6 - Wykaz osób doc 50,0 2018-02-01 89
zał.7 - Ośw. w sprawie wykluczenia docx 22,6 2018-02-01 85
zał.9 - OPZ docx 16,6 2018-02-01 92
załączniki zip 1355,4 2018-02-01 106

Pobierz wszystkie dokumenty