Szczegóły ogłoszenia

SA.270.2.1.2018

""Przebudowa budynku biurowego wraz z modernizacją oraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o numerze edid.188/10 ob.19, m. Międzyzdroje" - ETAP II - II postepowanie"

Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Międzyzdroje

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 437,0 2018.02.01 155

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
dokumentacja zip 78878,2 2018.02.01 165
Informacja z sesji otwarcia ofert pdf 923,6 2018.02.20 109
Odpowiedzi do SIWZ (09.02.2018) pdf 2332,3 2018.02.09 122
Odpowiedzi do SIWZ (12.02.2018) pdf 732,6 2018.02.12 90
Odpowiedzi do SIWZ (16.02.2018) pdf 822,5 2018.02.16 88
Odpowiedzi do SIWZ (16.02.2018)_2 pdf 1989,7 2018.02.16 77
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 199,3 2018.02.02 131
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - SA.270.2.1.2018 pdf 1062,7 2018.03.07 69
SIWZ - SA.270.2.1.2018 pdf 1344,2 2018.02.01 172
Zał. nr 8 - wzór umowy docx 49,1 2018.02.01 123
zał.1 - Formularz Ofertowy doc 60,0 2018.02.01 115
zał.10 - Grupa kapitałowa docx 17,2 2018.02.01 98
zał.2 - Wstępne Oświadczenie - (wykluczenie) docx 23,6 2018.02.01 93
zał.3 - Wstępne Oświadczenie(spełnianie warunków) docx 21,9 2018.02.01 98
zał.4 - Oświadczenie zobowiązanie do oddania zasobów doc 36,5 2018.02.01 102
zał.5 - Wykaz wykonanych robót doc 37,5 2018.02.01 108
zał.6 - Wykaz osób doc 50,0 2018.02.01 103
zał.7 - Ośw. w sprawie wykluczenia docx 22,6 2018.02.01 98
zał.9 - OPZ docx 16,6 2018.02.01 103
załączniki zip 1355,4 2018.02.01 120

Pobierz wszystkie dokumenty