Szczegóły ogłoszenia

SA.270.2.1.2018

""Przebudowa budynku biurowego wraz z modernizacją oraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o numerze edid.188/10 ob.19, m. Międzyzdroje" - ETAP II - II postepowanie"

Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Międzyzdroje

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 437,0 2018.02.01 177

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
dokumentacja zip 78878,2 2018.02.01 179
Informacja z sesji otwarcia ofert pdf 923,6 2018.02.20 127
Odpowiedzi do SIWZ (09.02.2018) pdf 2332,3 2018.02.09 151
Odpowiedzi do SIWZ (12.02.2018) pdf 732,6 2018.02.12 108
Odpowiedzi do SIWZ (16.02.2018) pdf 822,5 2018.02.16 109
Odpowiedzi do SIWZ (16.02.2018)_2 pdf 1989,7 2018.02.16 94
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 199,3 2018.02.02 152
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - SA.270.2.1.2018 pdf 1062,7 2018.03.07 93
SIWZ - SA.270.2.1.2018 pdf 1344,2 2018.02.01 201
Zał. nr 8 - wzór umowy docx 49,1 2018.02.01 149
zał.1 - Formularz Ofertowy doc 60,0 2018.02.01 141
zał.10 - Grupa kapitałowa docx 17,2 2018.02.01 120
zał.2 - Wstępne Oświadczenie - (wykluczenie) docx 23,6 2018.02.01 123
zał.3 - Wstępne Oświadczenie(spełnianie warunków) docx 21,9 2018.02.01 113
zał.4 - Oświadczenie zobowiązanie do oddania zasobów doc 36,5 2018.02.01 120
zał.5 - Wykaz wykonanych robót doc 37,5 2018.02.01 138
zał.6 - Wykaz osób doc 50,0 2018.02.01 130
zał.7 - Ośw. w sprawie wykluczenia docx 22,6 2018.02.01 118
zał.9 - OPZ docx 16,6 2018.02.01 123
załączniki zip 1355,4 2018.02.01 142

Pobierz wszystkie dokumenty