Szczegóły ogłoszenia

SA.270.2.1.2018

""Przebudowa budynku biurowego wraz z modernizacją oraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o numerze edid.188/10 ob.19, m. Międzyzdroje" - ETAP II - II postepowanie"

Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Międzyzdroje

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 437,0 2018.02.01 171

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
dokumentacja zip 78878,2 2018.02.01 174
Informacja z sesji otwarcia ofert pdf 923,6 2018.02.20 119
Odpowiedzi do SIWZ (09.02.2018) pdf 2332,3 2018.02.09 139
Odpowiedzi do SIWZ (12.02.2018) pdf 732,6 2018.02.12 99
Odpowiedzi do SIWZ (16.02.2018) pdf 822,5 2018.02.16 101
Odpowiedzi do SIWZ (16.02.2018)_2 pdf 1989,7 2018.02.16 86
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 199,3 2018.02.02 146
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - SA.270.2.1.2018 pdf 1062,7 2018.03.07 81
SIWZ - SA.270.2.1.2018 pdf 1344,2 2018.02.01 194
Zał. nr 8 - wzór umowy docx 49,1 2018.02.01 143
zał.1 - Formularz Ofertowy doc 60,0 2018.02.01 135
zał.10 - Grupa kapitałowa docx 17,2 2018.02.01 113
zał.2 - Wstępne Oświadczenie - (wykluczenie) docx 23,6 2018.02.01 117
zał.3 - Wstępne Oświadczenie(spełnianie warunków) docx 21,9 2018.02.01 106
zał.4 - Oświadczenie zobowiązanie do oddania zasobów doc 36,5 2018.02.01 116
zał.5 - Wykaz wykonanych robót doc 37,5 2018.02.01 132
zał.6 - Wykaz osób doc 50,0 2018.02.01 122
zał.7 - Ośw. w sprawie wykluczenia docx 22,6 2018.02.01 110
zał.9 - OPZ docx 16,6 2018.02.01 116
załączniki zip 1355,4 2018.02.01 134

Pobierz wszystkie dokumenty