Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-4/18

"Dostawa 1 szt łaźni wodnej dla WGGiOŚ"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 28,2 2018-01-31 81

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) doc 216,3 2018-02-07 64

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 45,5 2018-01-31 79

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,2 2018-01-31 79
Wzór formularza oferty doc 26,6 2018-01-31 81
Wzór umowy - dostawy doc 32,6 2018-01-31 76

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 213,5 2018-02-01 80
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 2 doc 446,7 2018-02-06 66

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,6 2018-02-09 54
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 213,2 2018-02-07 70

Pobierz wszystkie dokumenty