Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-4/18

"Dostawa 1 szt łaźni wodnej dla WGGiOŚ"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 28,2 2018.01.31 116

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) doc 216,3 2018.02.07 100

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 45,5 2018.01.31 98

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,2 2018.01.31 113
Wzór formularza oferty doc 26,6 2018.01.31 111
Wzór umowy - dostawy doc 32,6 2018.01.31 111

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 213,5 2018.02.01 116
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 2 doc 446,7 2018.02.06 108

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,6 2018.02.09 91
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 213,2 2018.02.07 103

Pobierz wszystkie dokumenty