Szczegóły ogłoszenia

3/1/ZP/2018

"Dostawa pieczywa, mrożonek, ryb oraz jaj"

20 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 57,9 2018.01.31 117

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 49,2 2018.01.31 98

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2018.01.31 104
Informacja wykonawcy o obowiązku podatkowym doc 24,8 2018.01.31 102
istotne_dla_stron_postanowienia doc 72,0 2018.01.31 106
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 53,0 2018.01.31 85
Wzór oferty na dostawy xls 89,5 2018.01.31 102

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 510,8 2018.02.20 78

Pobierz wszystkie dokumenty