Szczegóły ogłoszenia

3/1/ZP/2018

"Dostawa pieczywa, mrożonek, ryb oraz jaj"

20 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 57,9 2018-01-31 43

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 49,2 2018-01-31 47

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2018-01-31 35
Informacja wykonawcy o obowiązku podatkowym doc 24,8 2018-01-31 32
istotne_dla_stron_postanowienia doc 72,0 2018-01-31 30
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 53,0 2018-01-31 30
Wzór oferty na dostawy xls 89,5 2018-01-31 44

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 510,8 2018-02-20 9

Pobierz wszystkie dokumenty