Szczegóły ogłoszenia

RI.271.1.3.2018.MK

"Przebudowa drogi gminnej Niestępowo Włościańskie - Płocochowo"

Gmina Pokrzywnica

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie docx 22,9 2018.01.31 105

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ pdf 6417,5 2018.01.31 77

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz ofertowy - zał. nr 1 do SIWZ docx 17,7 2018.01.31 96
Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału za docx 18,5 2018.01.31 90
Oświadczenie o grupie kapitałowej - zał. nr 6 doc 31,0 2018.01.31 128
Projekt Płocochowo-Niestępowo Włościańskie pdf 7827,9 2018.01.31 127
Projekt umowy - zał nr 7 doc 178,0 2018.01.31 116
Przedmiar doc 480,0 2018.01.31 118
SST Płocochowo - Niestępowo Włościańskie pdf 1730,3 2018.01.31 107
wykaz osób - zał nr 5 docx 14,5 2018.01.31 89
wykaz robót - zał nr 4 docx 14,6 2018.01.31 92

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ pdf 1346,8 2018.02.12 119
Wyjasnienia pdf 315,8 2018.02.14 184

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 1348,0 2018.02.16 102

Pobierz wszystkie dokumenty